МЦ Радост

0888400800

"Има моменти, когато вярваш, че всичко е свършило. Точно тогава започва НАЧАЛОТО."

Неизвестен автор

Гинекологични консултации, прегледи и манипулации Цени
Консултация по документи 40 лв.
Консултация за назначаване на изследвания и терапия 20 лв.
Гинекологичен преглед 40 лв.
Ехография (вагинална и абдоминална) 40 лв.
Ехография (вагинална и абдоминална) - при многоплодна бременност 50 лв.
Ултразвукова Доплер ехография 40 лв.
Ултразвукова Доплер ехография при многоплодна бременност 50 лв.
Четири-измерна (4D) ехография 80 лв.
Четири-измерна (4D) ехография при многоплодна бременност 90 лв.
Цитонамазка - конвенционален метод 25 лв.
Микробиологично изследване на влагалищен секрет (изследване за бактерии и гъбички) 35 лв.
Идентификация на гъбички и антимикотична чувствителност 35 лв.
Микробиологично изследване на влагалищен / цервикален секрет за Trichomonas vaginalis 20 лв.
Микробиологично изследване на влагалищен / цервикален секрет – пакет (вкл. идентификация на бактерии, гъбички, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum; антибиограма) 90 лв.
Хидротубация 130 лв.
Хистеросалпингосонография 160 лв.
Трансвагинална аспирация на яйчникова киста 380 лв.
Посткоитален тест 50 лв.
Серклаж 500 лв.
Полипектомия 250 лв.
Аборт по желание 250 лв.
Абразио 250 лв.
Дилатация на цервикален канал 180 лв.
Поставяне на интраутеринен песар (спирала) 60 лв.
Отстраняване на интраутеринен песар (спирала) 40 лв.
Отстраняване на конци от оперативна рана 10 лв.
Колпоскопия 30 лв.
Диатермокоагулация 70 лв.
Биопсия 70 лв.
Хистология 70 лв.
Пункция 400 лв.
Пробен ембриотрансфер 60 лв.
Цервикс скор 25 лв.
Издаване на епикриза 20 лв.
Консултации със специалисти Цени
Преглед от Уролог 40 лв.
Преглед от Уролог с УЗИ 70 лв.
Консултация с Анестезиолог 40 лв.
Първичен преглед от Ендокринолог и консултация 30 лв.
Вторичен преглед от Ендокринолог и консултация 20 лв.
УЗИ на щитовидна жлеза 15 лв.
Консултация с Психолог 40 лв. / час
Лабораторни изследвания
Цени
Полови хормони
Inhibin B 55 лв.
AMH 45 лв.
FSH 18 лв.
LH 18 лв.
Estradiol (E2) 18 лв.
Progesterone 18 лв.
Prolactin 18 лв.
Testosterone 18 лв.
DHЕA-S 20 лв.
Тиреоидни хормони и антитела
FT3 17 лв.
FT4 17 лв.
Тиреотропен хормон (TSH) 20 лв.
Анти-тиреоглобулин (TAT) 20 лв.
Анти-TPO (МАТ) 20 лв.
Антифосфолипидни антитела
Анти-кардиолипин IgG (aCl-IgG) 25 лв.
Анти-кардиолипин IgM (aCl-IgM) 25 лв.
Aнти-b2GPI-IgG 25 лв.
Анти-b2GPI-IgM 25 лв.
Анти-фосфатидил серин IgG 25 лв.
Анти-фосфатидил серин IgM 25 лв.
Анти-фосфатидил инозитол IgG 25 лв.
Анти-фосфатидил инозитол IgM 25 лв.
Анти-анексин V IgG 25 лв.
Анти-анексин V IgM 25 лв.
Антитела срещу гамети
Анти-овариални антитела 55 лв.
Анти-зона пелуцида антитела 55 лв.
Анти-спермални антитела (ASA) в серум 55 лв.
Анти-спермални антитела (ASA) в семенна плазма 55 лв.
Имунофенотипизиране
NK клетки 72 лв.
Кръвен тест за бременност
β-hCG 20 лв.
Инфекциозни причинители
HIV (Anti-HIV-1,2) 17лв.
Сифилис (Wasserman) 17лв.
Хепатит В (HBsAG) 18 лв.
Хепатит В (Anti-HBc IgM) 20 лв.
Хепатит С (Anti-HCV-Ab) 20 лв.
Chlamydia trachomatis IgG 20 лв
Chlamydia trachomatis IgA 20 лв.
Chlamydia trachomatis IgМ 20 лв.
Rubella IgG 17 лв.
Toxoplasma gondii IgG 17 лв.
Toxoplasma gondii IgM 17 лв.
CMV IgM 17 лв.
Автоантитела
Ревматоиден фактор (RF) 15 лв.
Анти-нуклеарни антитела (ANA) 20 лв.
Анти-двойноверижна ДНК (Anti-dsDNA) 20 лв.
Анти-Sm антитела 15 лв..
Анти-ССР 15 лв.
Туморни маркери
CEA 20 лв.
CA-15-3 20 лв.
CA-19-9 20 лв.
CA-125 20 лв.
PSA 25 25 лв.
Хуморален имунитет
Общи имуноглобулини IgG 14 лв.
Общи имуноглобулини IgA 14 лв.
Общи имуноглобулини IgM 14 лв.
C3-компонент на комплемента 14 лв..
C4-компонент на комплемента 14 лв.
C-реактивен протеин (CRP) 14 лв.
Коагулация
Протромбиново време (PT) 10 лв.
Активирано парциално тромбопластиново време (аPTT) 10 лв.
Фибриноген 10 лв..
Време на кървене 4 лв.
Време на съсирване 4 лв.
Биохимия
Общ белтък 4 лв.
Албумин 4 лв.
Глюкоза 4 лв.
Билирубин - общ 4 лв.
Билирубин - директен 4 лв.
Урея 4 лв.
Креатинин 4 лв.
ASAT 6 лв.
ALAT 6 лв.
GGT 4 лв.
Алкална фосфатаза 4 лв.
Креатинкиназа (CK) 4 лв.
Пикочна киселина 4 лв.
Биохимични изследвания за ин витро процедура - пакет 40 лв.
Хематологични изследвания
Пълна кръвна картина (ПКК) 8 лв.
Диференциална кръвна картина (ДКК) 5 лв.
ПКК+ДКК 10 лв.
СУЕ 3 лв.
Определяне на кръвна група 10 лв.
25-hydroxy vitamin D test 35 лв.

Изследвания на урина

Цени

Количествен анализ на урина

Микроалбумин

4 лв.

Белтък

4 лв.

Качествен анализ на урина (pH, относително тегло, белтък, глюкоза, кетони, билирубин, уробилиноген, кръв, левкоцити, нитрити; седимент – микроскопия)

4 лв.

Електролити

Желязо

6 лв.

ТЖСК

6 лв.

ДНК диагностика на инфекциозни заболявания

Цени

Човешки папилома вирус (HPV тип 6/11/16/18 )

80 лв.

HPV- високорискови типове генотипиране (16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66)

90 лв.

HPV- високорискови типове - скрининг

70 лв.

HPV – високо/средно/нискорискови типове – генотипиране на 33 типа (6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 81, 82, 84)

180 лв.

Цитомегаловирус - постнатален ДНК анализ

60 лв.

Цитомегаловирус - пренатален ДНК анализ

95 лв.

Ебщайн-Бар вирус (EBV)

60 лв.

Ебщайн-Бар вирус (EBV) + Цитомегаловирус (CMV)

105 лв.

Херпес симплекс вирус тип 1

40 лв.

Херпес симплекс вирус тип 2

40 лв.

Херпес симплекс вирус тип 1 и 2

50 лв.

Хепатит А вирус

70 лв.

Хепатит В вирус

80 лв.

Хепатит С вирус

90 лв.

Сифилис (Treponema Рallidum)

42 лв.

Хламидия (Chlamydia trachomatis)

40 лв.

Гонорея

40 лв.

Хламидия трахоматис + Гонорея

60 лв.

Микоплазми/Уреаплазми

45 лв.

Микоплазми/Уреаплазми (разширен пакет)

50 лв.

Микоплазми/Уреаплазми/Хламидия

65 лв.

Микоплазми/Уреаплазми/Хламидия (разширен пакет)

80 лв.

Стрептококи група В

40 лв.

Трихомони (Trichomonas vaginalis)

40 лв.

Кандида (Candida albicans)

40 лв.

Гарднерела (Gardnerella vaginalis)

40 лв.

Трихомони + Кандида + Гарднерела

65 лв.

Токсоплазмоза - постнатален ДНК анализ

60 лв.

Токсоплазмоза - пренатален ДНК анализ

95 лв.

Генетични предразположения

Фактор V Leiden (R506Q) (вродени тромбофилии)

45 лв.

Фактор V R2 (4070A>G) (вродени тромбофилии - засилва ефекта на фактор V Leiden)

45 лв.

Протромбин (20210G>A) (вродени тромбофилии)

45 лв.

PAI (4G/5G) (вродени тромбофилии)

45 лв.

АСЕ (I/D) (вродени тромбофилии)

45 лв.

Фактор XIII (Val34Leu)

45 лв.

MTHFR (677C>T) (дефект на невралната тръба, обмяна на фолиева киселина)

45 лв.

MTHFR (1298A>C) (индивидуален отговор при яйчникова стимулация)

45 лв.

MTRR (66A>G) (дефект на невралната тръба; обмяна на витамин В12)

45 лв.

VEGFA(936C>T) (ендометриоза, тежка прееклампсия, преждевременно раждане)

45 лв.

VEGFA(-1154G>A) (повтарящи се късни спонтанни аборти)

75 лв.

TAFI (+505A>G) (повтарящи се късни спонтанни аборти и дълбоки венозни тромбози)

75 лв.

ANXA5 (M1/M2 хаплотип) (повтарящи се късни спонтанни аборти и дълбоки венозни тромбози)

75 лв.

Панели вродени тромбофилии

Основен панел - фактор V Leiden (R506Q), Протромбин (20210G>A), PAI (4G/5G), MTHFR (677C>T) (при ранни спонтанни аборти)

170 лв.

Разширен панел 1 - Основен + ACE (I/D) и Фактор XIII (Val34Leu) (при ранни спонтанни аборти)

260 лв.

Разширен панел 2 - Основен + MTHFR (1298A>C) + MTRR (66A>G) (при подготовка за ин витро и яйчникова стимулация)

260 лв.

Пълен панел - Основен + ACE (I/D) И Фактор XIII (Val34Leu) + MTHFR (1298A>C) + MTRR(66A>G) (при ранни спонтанни аборти, подготовка за ин витро процедура и яйчникова стимулация)

350 лв.

Препоръчителен Панел - VEGFA(936C>T), VEGFA(-1154G>A), TAFI(+505A>G) и ANXA5 (M1/M2 хаплотип) - при повтарящи се късни спонтанни аборти, прееклампсия и ендометриоза

280 лв.

Анеуплоидии

ДНК анализ на абортивен материал - изследване на полови хромозоми Х,Y и на хромозоми 13,14,15,16,18,21,22

340 лв.

Биохимичен скрининг

Серумен биохимичен скрининг - 11 и 13+6 г.с. на бременността

75 лв.

Серумен биохимичен скрининг – 14+4 и 19+3 г.с. на бременността

75 лв.

Генетични изследвания на мъжки стерилитет

Хромозомен анализ - постнатален тест

190 лв.

Микроделеции на Y-хромозомата (Azoospermia)

180 лв.

Synaptonemal Complex Protein 3 (SYCP3)-3 патологични мутации (Аzoospermia)

180 лв.

Ubiquitin-Specific Protease 9, Y Chromosome (USP9Y)-1 патологична мутация (Аzoospermia)

180 лв.

Androgen Receptor-CAG repeats, exon 1 (Аzoospermia)

180 лв.

Cystic Fibrosis Trans-membrane Regulator (CFTR) - най-чести мутации (Аplasia vas deferens)

450 лв.

SPATA 16-1 патологична мутация (Globozoospermia)

120 лв.

Цервикален скрининг

Течно-базирана цитология

40 лв.

Течно-базирана цитология + HPV тип 6/11

80 лв.

Течно-базирана цитология + HPV тип 16/18

80 лв.

Течно-базирана цитология + HPV тип 6/11/16/18

105 лв.

Течно-базирана цитология - високорискови типове генотипиране (16,18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 66)

115 лв.

Течно-базирана цитология + НРV - високорискови типове скрининг

95 лв.

Генетични изследвания на женски стерилитет

Хромозомен анализ-постнатален тест

190 лв.

FMR1 (Premature ovarian failure)

320 лв.

Synaptonemal Complex Protein 3 (SYCP3)-3 - (Патологични мутации - предразположение към анеуплоидни бременности; препоръчва се при анеуплоидни бременности)

180 лв.

Андрологична лаборатория

Цени

Основна спермограма без морфология

40 лв.

Разширена спермограма с морфология по Kruger

80 лв.

Teст за ДНК-фрагментация на сперматозоиди

180 лв.

Микробиологично изследване на еякулат (изследване за бактерии и гъбички)

35 лв.

Идентификация на гъбички и антимикотична чувствителност

35 лв.

Микробиологично изследване на еякулат/уретрален секрет/урина – пакет (вкл. идентификация на бактерии, гъбички, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum; антибиограма)

90 лв.

TESA (аспирация на сперматозоиди от тестиса)

1300 лв.

PESA (подкожна аспирация на сперматозоиди от епидидима)

1300 лв.

Антиспермални антитела (АSA) в семенна плазма

40 лв.

Разчитане на спермограма

20 лв.

Тест за свързване на сперматозоидите с хиалуронова киселина (SHBA test)

150 лв.

Тест за биологична преживяемост на сперматозоиди

100 лв.

Тест за криотолерантност на сперматозоиди

50 лв.

Манипулации и терапия

Цени

Венозно вливане на Immunovenin-intact 5% IgG /Octagam/Kiovig/Pentaglobin/ Gammagard

80 лв.

Венозно вливане на Intralipid/Lipovenoes

60 лв.

Венозно вливане на Immunovenin intact 5% IgG/Octagam/Kiovig/Pentaglobin/Gammagard+ Intralipid/Lipovenoes

130 лв.

Вземане на кръв

5 лв.

Вземане на кръв с отделяне на серум

6 лв.

Поставяне на периферен венозен източник (абокат)

10 лв.

Венозно вливане на антибиотик с включен консуматив

40 лв.

Венозно вливане на електролитни разтвори с включени консумативи

50 лв.

Поставяне на венозна инжекция с включен консуматив

10 лв.

Поставяне на мускулна инжекция с включен консуматив

6 лв.

Поставяне на субкутанна (подкожна) инжекция с включен консуматив

3 лв.

Измерване на артериално налягане (RR)

10 лв.

EKГ (Електрокардиограма)

20 лв.

Анестезия

150 лв.

PRP на ендометриум

280 лв.

PRP на яйчници 400 лв.

Катетеризация на пикочен мехур

15 лв.

Асистирана репродукция

Цени

Инсеминации:

Партньорска инсеминация

400 лв.

Партньорска реинсеминация

150 лв.

Донорска инсеминация

650 лв.

Донорска реинсеминация

250 лв.

Ин витро процедури и манипулации

Стимулиран цикъл, фоликулна пункция, класическо ин витро оплождане*

2300 лв.

Стимулиран цикъл, фоликулна пункция, морфолoгична селекция на сперматозоиди (IMSI), интрацитоплазмено инжектиране на сперматозоиди (ICSI)*

2600 лв.

Класическо ин витро оплождане (IVF) на спонтанен цикъл

1000 лв.

Интрацитоплазмено инжектиране на сперматозоиди (ICSI) на спонтанен цикъл

1200 лв.

Фоликулна пункция под ехографски контрол, класическо ин витро оплождане (IVF) на лимитиран стимулационен цикъл

1450 лв.

Фоликулна пункция под ехографски контролу интрацитоплазмено инжектиране на сперматозоиди (ICSI) на лимитиран стимулационен цикъл

1850 лв.

Ембриотрансфер

400 лв.

Използване на донорски сперматозоиди за IVF/ICSI

600 лв.

Прилагане на Embryoglue при ембриотрансфер

55 лв.

Прилагане на ЕmbryoGen за култивиране на ембриони 355 лв.
Прилагане на BlastGen за култивиране на ембриони 355 лв.

Криоконсервация и съхранение на гамети (сперматозоиди, яйцеклетки) и на ембриони

Цени

Криоконсервация (замразяване) на семенна проба/сперматозоиди + 1 месец съхранение

200 лв.

Криоконсервация (замразяване) на семенна проба/сперматозоиди + 6 месеца съхранение

250 лв.

Криоконсервация (замразяване) на семенна проба/сперматозоиди на пациенти с онкологични заболявания

0.00 лв.

Криоконсервация (замразяване) на яйцеклетки до 3 броя + 6 месеца съхранение

400 лв.

Криоконсервация (замразяване) на яйцеклетки от 4 до 6 броя + 6 месеца съхранение

500 лв.

Криоконсервация (замразяване) на яйцеклетки от 7 до 10 броя + 6 месеца съхранение

600 лв.

Криоконсервация (замразяване) на яйцеклетки над 10 броя + 6 месеца съхранение

700 лв.

Криоконсервация (замразяване) на яйцеклетки на пациентки с онкологични заболявания

0.00 лв.

Криоконсервация (замразяване) на ембриони на пациенти с онкологични заболявания

0.00 лв.

Криоконсервация (замразяване) на ембриони до 3 броя + 6 месеца съхранение

400 лв.

Криоконсервация (замразяване) на ембриони от 4 до 6 броя + 6 месеца съхранение

500 лв.

Криоконсервация (замразяване) на ембриони от 7 до 10 броя + 6 месеца съхранение

600 лв.

Криоконсервация (замразяване) на ембриони над 10 броя + 6 месеца съхранение

700 лв.

Размразяване на яйцеклетки

300 лв.

Размразяване на ембриони

300 лв.

Съхранение на сперматозоиди или яйцеклетки/ембриони за 1 месец

50 лв.

Съхранение на сперматозоиди или яйцеклетки/ембриони за 6 месеца

200 лв.

Съхранение на сперматозоиди или яйцеклетки/ембриони за 1 година

360 лв.

Съхранение на сперматозоиди или яйцеклетки/ембриони за 2 години

650 лв.

Съхранение на сперматозоиди или яйцеклетки/ембриони за 3 години

1000 лв.

Съхранение на сперматозоиди или яйцеклетки/ембриони за 4 години

1200 лв.

Съхранение на сперматозоиди или яйцеклетки/ембриони за 5 години

1500 лв.

*Забележка:

В цената на IVF/ICSI след проведена контролирана овариална хиперстимулация за всеки цикъл са включени:

1. Планиране и провеждане на стимулация;

2. Пункция;

3. Обработка на семенен материал;

4. Ин витро оплождане (IVF/ ICSI с IМSI);

5. Култивиране на ембрионите до 3-ти или 5-ти ден от развитието им.


При необходимост от извършването на ЕТ с анестезия се заплаща допълнително


150 лв.

Оформяне и комплектоване на документите на пациентите за кандидатстване по програма в Център „Фонд за асистирана репродукция”

20 лв.

Асистиран хетчинг с лазер

200 лв.