МЦ Радост

0888400800

"Твърде много от нас не изживяват своите мечти, защото изживяват своите страхове."

Лес Браун

МЦРМ "НОВА РАДОСТ" разполага с екип от анестезиолози и анестезиологични сестри. При всяка една анестезия и при всеки един пациент стриктно се спазват следните етапи:


Информацията от извършения клиничен преглед и подготовка за анестезия се предоставя на пациента, за да се получи неговото информирано съгласие относно предстоящата анестезия. Информацията включва факти и заключения, възможни рискове, усложнения и странични ефекти на предстоящата анестезия.

Анестезията се осъществява от анестезиологичен екип, който се състои от лекар-анестезиолог и анестезиологична сестра. В МЦРМ "НОВА РАДОСТ" работят добре обучени лекари и с богат професионален опит.

Лекарите-анестезиолози в МЦРМ "НОВА РАДОСТ" са:


Анестезиологичните сестри в МЦРМ "НОВА РАДОСТ" са: