МЦ Радост

0888400800

"Животът прилича на разказ. Не е важна дължината, а стойността му".

Неизвестен автор

Д-р Марияна Йорданова

Длъжност: Лекар - клинична лаборатория

Образование:

 • 2013 г. - "Здравен мениджмънт" магистър;
 • 2004 г. - Придобита специалност "Клинична лаборатория";
 • 1995 г. - Придобита специалност "Вътрешни болести";
 • 1987 г. - "Медицина" - Медицински университет гр. Варна;

Допълнителна информация:

 • Специализации по Клинична имунология - 2007 г., 2009 г., 2011 г., 2015 г.;
 • Хабилитиран преподавател и главен асистент в Медицински университет "Проф. Д-р Параскев Стоянов" гр. Варна;
 • Изкарани курсове по фиброгастроскопия и ректороманоскопия;
 • Специализации по Клинична лаборатория в МУ София, УМБАЛ "Св. Иван Рилски", ВМА София;

Научни прояви:

 • Участия в международни научни конгреси с постери и доклади - Истанбул - 2014 г.; Париж - 2015 г.;
 • Издадени 4 научни публикации в сферата на клиничната лаборатория и вътрешните болести;
 • Научни разработки в областта на: антиоксидативния стрес, приложението на нови диагностични показатели при бъбречни заболявания, анемичен синдром и антифосфолипиден синдром;

Членства:

 • Председател на дружеството на ЛС във ВМА - МБАЛ Варна;
 • Член на Управителния съвет на Варненската колегия на ЛС;

Д-р Снежанка Миткова

Ангелина Андреева

Длъжност: Медицински лаборант

Образование:

 • 2004 г. - Медицински колеж към МУ, гр. Варна, специалист "Медицински лаборант" - висше - специалист
 • 1994 г. - Медицински колеж към МУ, гр. Варна, специалист "Медицински лаборант", полувисше медицинско образование
 • 1982 г. - ИПЗКССО, гр. Варна, специалност "Медицински лаборант", диплома

Научни прояви:

 • март 2015 г. - Сертификат за професионална квалификация "медицински лаборант" за извършване на качествени здравни грижи - втори пореден
 • 2013 г . - Удостоверение за завършен курс - "Стерилитет в семейството. Асистирани репродуктивни технологии. Немедикаментозни методи за обезболяване на раждането"
 • 2013 г. - Удостоверение за завършен курс - "Туморни маркери - диагноза или прогноза"
 • 2013 г. - Удостоверение за завършен курс - "Макулна дегенерация свързана с възрастта - съвременна диагностика и лечение"
 • 2011 г. - Грамота и награда за Професионалист на годината в категория "Ръководители по здравни грижи"
 • септември 2011 г. - "Разпространение и клинична характеристика на по-значимите вируси в човешката популация и ролята на патологията", БАПЗГ - гр. София, сертификат
 • август 2011 г. - "Качеството в клинична лаборатория", БАПЗГ - гр. София, сертификат
 • юли 2011 г. - "Процес на адаптация на децата към детската ясла, детската градина и училището", БАПЗГ - гр. София, клон Варна, сертификат
 • юни 2011 г . - "Ролята на медицинската сестра и акушерката в Първичната здравна помощ", БАПЗГ - гр. София, клон Варна, сертификат
 • декември 2009 г. - Сертификат за професионална квалификация за извършване на качествени здравни грижи
 • 05.12.2009 г. - Издаден сертификат за професионална квалификация - медицински лаборант, Национален съвет по качеството към БАПЗГ
 • май 2008 г. - Участие в национален семинар на тема: "Съвременни аспекти на кърменето", МУ - гр. София, сертификат
 • април 2007 г. - "Маркетинг в здравеопазването", МУ - гр. София, сертификат
 • 2003 - 2004 г. - Организатор и участник в Първата и във Втората научно-практическа конференция на тема: "Партньорство за по-добро здраве", съвместно със Съюза на учените - Варна, катедра "Здравен мениджмънт" към МУ-Варна и Българската асоциация по здравен мениджмънт, сертификат
 • март 2002 г. - "Здравен мениджмънт: мениджмънт на времето в здравеопазването", МУ - гр. София, Отдел за специализация и следдипломно обучение, сертификат
 • януари 1993 г. - "Експресни методи в клиничната лабораторна диагностика", ЦИЗПНЗКССО - сектор за следдипломна квалификация, гр. София, сертификат
 • април 1986 г. - Курс на тема: "Епидимиология на СПИН" - ПМИ "Д-р Н. Николаев" към ВМИ-Варна
 • 1980 г. - Значка и звание "Млад отличник на БЧК", ЦК на БЧК, гр. София

Допълнителна информация:

 • 12.05.2012 г. - Избрана за Професионалист на годината 2011 в категория "Ръководители по здравни грижи"
 • За цялостната си професионална дейност е награждавана с грамоти и други награди

Членства:

 • Председател на ПД на БАПЗГ
 • Председател и член на ревизионна комисия на КНСБ Варна

Чужди езици:

 • Владее руски език

Хоби и интереси:

 • Филантропия, отглеждане на цветя

Работно време: Понеделник - петък 08:00 - 16:00 ч.

   Страници:
  1. 1
  2. 2