МЦ Радост

0888400800

"Най-трудно е да вземеш решение да действаш. Оттам нататък просто трябва да си упорит."

Амелия Ерхарт

Ембриони

Ембриологичната лаборатория на МЦРМ "НОВА РАДОСТ" е изградена съгласно изискванията на Медицински стандарт "Асистирана репродукция" и Наредба №28 на Министерство на здравеопазването. Ембриолозите, работещи в ин витро лабораторията, са добре обучени и с богат практически опит. Те постоянно следят новите тенденции в областта на асистираната репродукция и успешно въвеждат нови техники, култивиращи среди и методи на работа. Лабораторията разполага с най-съвременната техника за извършване на ин витро оплождане и работи с най-качествените световно сертифицирани среди и консумативи на пазара. Всеки от СО2-инкубаторите, в които се отглеждат ембрионите на пациентите, разполага със система за sms-известяване при настъпване на промяна в зададените параметри, които са важни за развитието на ембрионите. Микроманипулаторът за извършване на ICSI е с IMSI система за извършване на по-добра селекция на сперматозоиди, подходяща при много тежки форми на мъжки инфертилитет и предишни неуспешни ин витро опити на партньорската двойка.

Лабораторията има и добре оборудвана криобанка за съхранение на сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони на пациенти и на донори.