МЦ Радост

0888400800

"...А днес моят собствен наследник извършва геройски бели. Не съм се изгубил безследно, щом той ме повтаря, нали...?“

Миряна Башева

Инвитро процедура

Вижте повече

ICSI е метод за асистирана репродукция, при който ембриолог под микроскопски контрол инжектира директно в цитоплазмата на зрялата яйцеклетка един жив, подвижен и морфологично нормален сперматозоид (от тук идва и името на метода – Intracytoplasmic Sperm Injection). Преди извършване на ICSI процедура, за разлика от IVF, яйцеклетката се "оголва" - по химичен и механичен начин се отстраняват обграждащите я кумулусни клетки и клетките на корона радиата. При ICSI оплождане яйцеклетката се фиксира неподвижно с микропипета и се инжектира по начин, който щади яйцеклетката от увреждане. Инжектираните яйцеклетки се култивират в специална хранителна среда до следващия ден след ICSI процедурата, когато ембриолог отчита наличието или липсата на оплождане при инжектираните с ICSI яйцеклетки. Оплождането е нормално при наличието на две ядра – пронуклеуси в структурата на зиготата (ембриона), които пронуклеуси произхождат от сливането на ядрото на сперматозоида и на ядрото на яйцеклетката.

Методът ICSI се препоръчва, когато причината за инфертилитет е тежък мъжки фактор (тежка форма на ологоастенотератозооспермия, само тератозооспермия, при хирургична екстракция на сперматозоиди от съпруга/партньора (PESA/TESA) и/или когато пациентската двойка има предишни неуспешни процедури, при които е прилагано класическо ин витро оплождане (IVF).

След прилагането на ICSI метод от Ден 1-ви до деня за извършване на ембриотрансфер (ЕТ) ембрионите се култивират в инкубатори, които поддържат нормална телесна температура (37° С), влажност и процент CO2 и O2, максимално наподобяващи условията в човешкия организъм.

МЦРМ „Нова Радост” ЕООД гр. Варна разполага с модерна апаратура, непрекъснато проследяваща условията в инкубаторите, снабдена с алармена система за sms-известяване при възникаване на отклонения на зададените показатели.