МЦ Радост

0888400800

"За да успееш, твоето желание за успех трябва да е по-голямо от страха ти от провал."

Бил Косби

Проблеми и изследвания при мъжа

Вижте повече

Психологическа подкрепа

Вижте повече

IMSI (Intracytoplasmic Morphologically Selected Sperm Injection) е прецизен метод за селекция на морфологично най-качествените сперматозоиди при голямо микроскопско увеличение прeди извършване на интрацитоплазмено инжектиране на един сперматозоид (ICSI) в морфологично зряла яйцеклетка. Препоръчва се при следните случаи:

Лошата морфология на сперматозоидите се свързва с повишен риск от генетични аномалии (анеуплоидия и диплоидия); нисък процент на продължаващи бременности (ongoing pregnancies); слаби възможности за имплантация на ембрионите. При селекция на морфологично нормални сперматозоиди (с нормална форма и без вакуоли или с наличие на малък брой малки вакуоли) се увеличава процента на ембриони, които в своето развитие достигат до стадий бластоцист при култивиране до ден 5-ти/6-ти. Вакуолите, разположени в ядрото на сперматозоида, оказват негативен резултат върху способността на ембрионите да се развият до стадий бластоцист. Същите тези вакуоли предизвикват и значително намаляване на процента постигнати бременности и повишават риска от спонтанен аборт в ранните срокове на бременността.

При IMSI се повишава процента на достигналите до стадий бластоцист ембриони, както и вероятността за последваща имплантация на ембрионите и развитие на успешна бременност.

В МЦРМ „Нова Радост” препоръчваме IMSI на следните пациенти: