МЦ Радост

0888400800

"Кой човек е добър? - Само вярващият! Що е вяра? - Съгласуване на волята с всемирния разум!"

Будистка мъдрост

Нашата мисия е да помогнем на двойките с проблемно забременяване да прегърнат своите бебета.

Политиката по качество на ръководството на лечебното заведение е насочена към удовлетворяване потребностите на пациентите от качествени медицински услуги в областта на репродуктивната медицина, асистираната репродукция, акушерството и гинекологията, урологията, клинико-лабораторните изследвания в съответствие с правилата за добра медицинска практика, с медицинските стандарти за диагностика и лечение и при спазване на професионалната тайна и правата на пациентите.

За ефективното провеждане на Политиката по качество ръководството на медицинския център определя следните основни цели:

Вярваме, че за всеки пациент има индивидуален план на лечение и че този план е необходимо да се създаде и извърви с информираното съгласие на пациента.

Гаранция за изпълнение на поставените цели е изграждането, поддържането и усъвършенстването на Система за управление на качеството, съответстваща на изискванията на международния стандарт БДС EN ISO 9001:2015.

Ръководството поема ангажимента за осигуряване на адекватни ресурси, необходими за постигане на поставените цели, както и гарантира необходимите условия за стриктно спазване изискванията на Системата за управление на качеството в МЦРМ „НОВА РАДОСТ” ЕООД.

Политика по качеството