МЦ Радост

0888400800

"Никога не знаеш колко скоро ще стане твърде късно. Затова не отлагай!"

Неизвестен автор

Психологическа подкрепа

Вижте повече

Инфертилитет при мъжа

Инфертилитет при мъжа е всяко състояние, което се свързва с невъзможност от негова страна да постигне бременност с партньорката. Като цяло, причината е в пряка корелация с наличието на малък брой сперматозоиди в еякулата, способни да оплодят яйцеклетката по време на полов акт. Съществуват редица фактори, които се свързват с мъжки инфертилитет - генетични и хормонални проблеми, нарушения в количествените и качествени характеристики на сперматозоидите, а оттам – и в тяхната функция.

Спермален анализ

/Изследване на спермалните показатели/:

 • Обем на еякулата – нормалните стойности за обем на еякулата са между 1.5 и 6.0 мл. При обем на еякулата под 1.5 мл. заключението е хипоспермия. В тези случаи е наложително да се провери дали мъжът е успял да събере цялото количество отделен материал в контейнерчето за отдаване на семенна проба за анализ. Веднъж потвърдена, диагнозата Хипоспермия е необходимо да се вземе под внимание, тъй като това може да се дължи на нарушения във функцията на семенните везикули или на нарушения в семенните каналчета.
  Ако обемът на еякулата е над 6 мл., заключението е хиперспермия. Причината е възможно да се дължи на по-продължително въздържание от отделяне на семенна течност или на хипертрофия на семенните везикули.
 • Цвят - цветът на семенната течност нормално варира от бял до слонова кост. Зеленикав или жълтеникав цвят са индикация за наличие на инфекция. Кафеникав, червеникав или друг тъмен цвят са индикация за наличие на кръв в семенната проба. Това обикновено се дължи на възпаление или запушване на някои от семенните каналчета.
 • Вискозитет – веднага след отделяне семенната течност е с повишена плътност и вискозитет. В рамките на 60 минути след това тя се втечнява напълно. Ако пробата е с повишен вискозитет, това затруднява придвижването на сперматозоидите. Този проблем се преодолява чрез специфично обработване на семенната проба в специализирани лабораторни условия.
 • pH – нормалното pH на семената проба варира между 7.2 и 8.0. Отклоненията в стойностите могат да се дължат на изменения в дейността на простатата или на семенните мехурчета. Този проблем се разрешава чрез специфично обработване на семенната проба.
 • Брой сперматозоиди – според последните критерии на Световната здравна организация /СЗО/ долната референтна граница за концентрация на сперматозоиди на милилитър е ≥ 15 милиона.
 • Подвижност на сперматозоидите – според СЗО нормалният процент бързо подвижни сперматозоиди е ≥ 32%.
 • Морфология на сперматозоидите – единствено сперматозоиди с нормална морфология са способни да се придвижат до фалопиевите тръби и да оплодят зряла яйцеклетка. Правилната и експертна оценка на спермалната морфология е от особена важност, тъй като е тясно свързана с оплодителната способност на сперматозоидите.
  В МЦРМ „Нова Радост” морфология на сперматозоидите се оценява според стриктните критерии на Крюгер. СЗО посочва долна референтна граница за Нормозооспермия ≥4%.
 • Агрегация и аглутинация – тези спермални показатели се наблюдават, когато сперматозоидите се долепят един до друг или до други клетки. Причините за появата им са: високи нива на антиспермални антитела в семиналната плазма, пределно висока концентрация на сперматозоиди или наличие на инфекция в семенната проба.
 • Левкоцити - наличието на левкоцити в семенната проба обикновено се свързва с наличие на инфекция. В такъв случай се препоръчва да се направи микробиологично изследване на еякулат.

Антиспермални антитела – Наличието на антиспермални антитела в еякулата е възможно да увреди или да убие сперматозоидите, което, от своя страна, би довело до намалена подвижност на сперматозоидите, оттам – до невъзможност за оплождане на яйцеклетка в естествени условия и дори до инфертилитет.

Тестисите са снабдени с т.нар. кръвно-тестисна бариера, която представлява защитен слой, непозволяващ на клетките на имунната система да получат достъп до сперматозоидите в мъжката репродуктивна система. Тази бариера може да бъде нарушена вследствие на физическо нараняване на тестисите, след оперативна намеса (биопсия, вазектомия) или след инфекция на простатната жлеза. При наличие на тези етиологични фактори е възможно осъществяване на контакт между сперматозоидите и клетките на имунната система, вследствие на се образуват антиспермални антитела. Ако голям брой антиспермални антитела влязат в контакт със сперматозоидите, това ще доведе до сериозни затруднения от страна на сперматозоидите да оплодят яйцеклетката.

Тест за виталност – прилага се в случаите, когато има голям процент неподвижни сперматозоиди в пробата. Изследването дава възможност да се определи колко от тези сперматозоиди са живи.

Хромозомен анализ, Кариотипизиране – един или и двамата родители е възможно да са носители на абнормална хромозома. Кариотипизирането е анализ на броя и формата на хромозомите в клетките на изследвания индивид. Наличието на абнормален кариотип е основна причина за повтарящи се аборти или инфертилитет. Хромозомни нарушения са: наличие на повече или по-малко хромозоми, нарушения в нормалната структура на специфични хромозоми, както и случаи, при които отделни участъци от една хромозома са релокализирани в друга хромозома, към която нормално не принадлежат (транслокации). Чрез хромозомния анализ се идентифицират тези нарушения и се определят анатомичните, физичните и физиологичните проблеми, свързани с тях.

Тест за свързване на сперматозоидите с хиалуронова киселина – хиалуроновата киселина е естествен протеин, който се съдържа във всички човешки клетки, включително и в зона пелуцида на яйцеклетката (обвиващ защитен слой на яйцеклетката). Тестът се основава на възможността на зрелите сперматозоиди да се свързват с хиалуроновата киселина за разлика от незрелите. Малък брой сперматозоиди, свързани с хиалуроновата киселина, е индикация на наличие на малък брой зрели сперматозоиди в еякулата. Резултатите от теста ще дадат насока на лекаря - специалист да избере подходяща процедура по асистирана репродукция за съответната двойка.

Тест за ДНК фрагментация на сперматозоидите – тест, който се използва за установяване качеството на спермалната ДНК чрез изследване на броя на накъсаната или фрагментирана ДНК в семенната проба. Тези увреждания в структурата в молекулата на ДНК са показателни за нарушения в нейната функция. Сигнификантни ДНК нарушения са показателни за невъзможност от страна на сперматозоидите в еякулата да оплодят яйцеклетка.

Микроделеция в Y–хромозомата – Това изследване се провежда при мъже, които имат много малък брой сперматозоиди (олигозооспермия) или нямат сперматозоиди (азооспермия) в еякулата, както и когато липсват данни за наличие на обструктивни причини. Този тест открива липсата на малки фрагменти в ДНК молекулата на Y хромозомата. Функцията на тези гени се свързва с мъжкия инфертилитет. Има три основни типа делеция: AZFa – рядко се наблюдава и е с най-тежки последици – няма шанс да се произведат сперматозоиди; AZFb – няма документирани данни за намерени зрели сперматозоиди след хирургическа интервенция; AZFc – най-често срещаната делеция. При AZFc делеция успешна екстракция на сперматозоиди чрез хирургическа намеса се наблюдава в 2/3 от случаите.

Микробиологично изследване на еякулат – Семенната проба се изследва за наличие или отсъствие на инфекциозни причинители. Наличието на инфекция в еякулата възпрепятства забременяването на партньорката на мъжа по естествен път, както и предизвиква редица усложнения след това. При установяване на инфекция е необходимо провеждане на лечение преди пристъпване към процедура по асистирана репродукция.

Замразяване на сперматозоиди – Криоконсервацията (замразяването) е метод на съхранение на тъкани и клетки за продължителен период от време при температура от минус 196°С (в течен азот). Съхранението на сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони е неразделна част от процеса на асистирана репродукция. В някои случаи криоконсервацията е препоръчителна, докато в други случаи е с ключово значение за резултата от процедурата по асистирана репродукция. От важно значение е фактът, че преживяемостта на замразените репродуктивни клетки не зависи от периода на съхранение, т.е. колко дълго ще са в течен азот, а от това дали замразяването е извършено прецизно и дали те се съхраняват правилно.

Тест за криотолерантност – Провеждането на този тест дава информация относно процента сперматозоиди, оцелели след процеси на замразяване и последващо размразяване. Изследването е показателно и цялостната преживяемост на семенната проба.

Тест за биологична преживяемост на сперматозоидите – При този тест се изследва процента на подвижните сперматозоиди след обработка и инкубиране на семенната проба за период от 24 часа. Изследването цели да се проследи каква е вероятната преживяемост на сперматозоидите в матката или гениталния тракт на жената при нормален сексуален контакт или след провеждане на инсеминация.

Хормонални изследвания при мъжа

 • Инхибин Б (Мъж) – хормонален тест, използван за преценка на репродуктивния капацитет на мъжете. Този хормон се произвежда в тестисите и при мъже с нормална спермална продукция поддържа високи нива, за разлика от мъже с нарушения в сперматогенезата, където нивата са много ниски. Според нивата на Inhibin B се диагностицират обструктивни (нормални нива) и необструктивни (ниски нива) причини за липса на сперматозоиди. В случаите на обструкция обикновено се наблюдава нормална спермална продуктивност, но пътят на сперматозоидите е блокиран поради някакво физическо нарушение. Когато причините за липса на сперматозоиди в еякулата не са обструктивни, тоест липсва физическо нарушение в семепроводите, това най-често се дължи на генетични малформации.
 • Тестостерон – този хормон се произвежда от тестисите и е отговорен за развитието и освобождаването на сперматозоидите, вторичните полови характеристики и сексуалната ориентация на мъжа. Тестостеронът съществува под две форми – свободен тестостерон и свързан със Sex Hormone Binding Globulin (SHBG). Количеството тестостерон в мъжкото тяло се контролира от хипофизната жлеза. При ниски нива хипофизата освобождава лутеинизиращ хормон (LH), който подтиква тестисите да синтезират повече тестостерон. В случаите, когато процесът е нарушен, ниските нива на тестостерон могат да предизвикат нисък брой и лошо качество на сперматозоидите. Съществуват няколко причини за ниски нива на тестостерон в ортанизма на мъжа: заболяване на хипоталамуса или хипофизната жлеза; увреждане на тестисите (причинено вследствие на алкохолизъм, физично нараняване, вирусни инфекции), генетични заболявания или тестикуларна дисфункция. Измерването на общия тестостерон не е индикация за проблем, докато не се достигне до крайния стадий на тестикуларна дисфункция. Свободният тестостерон е ранен индикатор и носи повече информация.

 • Пролактин (мъж) – хормон, който участва в произвеждането на тестостерон в организма на мъжа. Високи концентрации от този хормон в кръвта на мъжа могат да предизвикат инфертилитет чрез: намеса в продукцията на FSH и LH от хипофизната жлеза, неблагоприятно въздействие върху функцията на тестисите, предизвикващо спад в нивата на тестостерона или производство на абнормални сперматозоиди. Високи нива на пролактин се наблюдават при туморни заболявания или след прием на определени лекарства. Изследване нивото на пролактина, в комбинация с други тестове, се използва за диагностициране на пролактиноми (тумори на хипофизната жлеза), както и за изследване на потенциални проблеми със зачеването при партньорката и еректилна дисфункция при мъжа.

 • LH (Лутеинизиращ хормон – мъж) – лутеинизиращият хормон при мъжете е необходим за нормалното протичане на сперматогенезата и стимулира тестисите да произвеждат тестостерон (функция на лайдиговите клетки в тестиса). Ниски нива на LH са индикация за хормонално причинена ниска спермална продуктивност.

 • Естрадиол (мъж) – тестисите произвеждат малко количество естрадиол. Наличието на високи нива на този хормон при мъже се асоциира с инфертилитет – ниска спермална продуктивност и незадоволително качество на сперматозоидите.

 • Фоликуло-стимулиращ хормон (FSH – мъж) това е хормон, който се произвежда от хипофизната жлеза, намираща се в предния дял на мозъка. Хипофизата играе ключова роля в образуването и освобождаването на сперматозоиди в тестисите. При наличие на висока стойност на FSH в кръвна проба при мъж в еякулата му се наблюдава азооспермия (липса на сперматозоиди в еякулата). Причината за това е, че при тези мъже тестисите, освен сперматозоиди, не произвеждат и хормон, наречен инхибин, който нормално потиска нивата на FSH до техните нормални граници. Високи нива на FSH обикновено се свързват с първична тестикуларна дисфункция – състояние, при което семиниферните каналчета в тестисите не произвеждат нормално сперматозоиди поради наличие на увреждане.