МЦ Радост

0888400800

"За съжаление часовникът тиктака, часовете се изнизват. Миналото се увеличава, бъдещето се смалява. Възможностите стават все по-малко, съжаленията - все повече."

Харуки Мураками

Биологична възраст на жената и нейните репродуктивни възможности

Най-същественият фактор, който повлиява шанса на една жена да забременее по естествен път и да роди здраво бебе, е нейната биологична възраст. С напредване на биологичната възраст на една жена - над 43 години, нейната репродуктивна възможност рязко се срива. Научно е доказано, че фертилността на една жена постепенно започва да спада, когато е на 30 години. Сривът става още по-рязък след 35 годишна възраст на жената. Според изследване на Световната здравна организация жените на 40 годишна възраст имат само 2% шанс да забременеят по естествен път. Този факт се обяснява със специфичните процеси на стареене в човешкия организъм.

Хората стареят с различна скорост, а реалната (биологичната възраст) е възможно в пъти да се отличава от календарната. Така някои хора стават старци на средна възраст - до този извод са достигнали американски учени, които са изследвали 1 000 връстници - 38 годишни жители на новозеландски град. Изследването им е представено в авторитетно научно списание PNAS. Геронтолозите работили с участници в т. нар. Дънидинско изследване (Dunedin Study). В него се проследява жизнения път на 1 000 новозеландци, родени през 1972 г. и през 1973 г. в Дънидин. Времетраенето на изследването е било 12 години. Бил съставен списък от 18 биологични маркера, отразяващи реалната възраст на човека, например състояние на бъбреците и на черния дроб, ниво на холестерол, функционално състояние на сърдечно-съдовата система, дължина на теломерите. Динамиката на изменение на тези маркери била измервана, когато дънединците били на 26, 32 и 38 годишна възраст. Оказало се, че биологичната възраст на 38 годишните участници в изследването варирала от 28 до 61 години! По този начин всеки ден от живота на някои участници в изследването преминавал като година и половина, две. Тези, при които биологичната възраст превишавала календарната, зле преминавали тестовете, които обикновено се давали на възрастни хора (за координация на движенията и решаване на нетривиални задачи). Трудно им се удавали и физически усилия, например изкачване на стълби. След това учените се опитали да разберат доколко външността съответства на реалната възраст на човека. "Хората, живеещи с повишена скорост, още в зряла възраст отслабват, стават по-малко издръжливи, при тях се понижават когнитивните способности, те започват по-зле да оценяват своето здраве и изглеждат по-състарени от годините си", отбелязват геронтолозите. "Колкото повече стареем, толкова по-висок е рискът от получаване на различни заболявания." - отбелязва ръководителят на изследването Daniel Belsky.

Момичетата се раждат с определен запас от яйцеклетки в яйчниците си. С напредване на възрастта при жената остаряват и нейните яйцеклетки. Броят на яйцеклетките се редуцира с всеки изминал месец и рязко се влошава качеството им. При мъжете обаче това не е така. Те могат да запазят фертилността си до дълбока старост. Това се дължи на факта, че при тях протича непрекъснат процес на сперматогенеза, тоест сперматозоидите им непрекъснато се подновяват - факт!

Стареенето е необратим процес и неизбежен етап от индивидуалното развитие на организма. То се характеризира с нова морфологична, физиологична и биохимична промяна, която води до общо понижаване интензивността на жизнените процеси, на реактивността и устойчивостта на организма.

През 1882 година немският биолог Aвгуст Вайсман първи обявява, че на фундаментално ниво клетъчната теория за разрушението предполага, че именно клетките отговарят за износването на нашите тела:

"Както частите на всяка машина, така и частите на нашите живи организми се износват в резултат на постоянното им използване. Отначало износването убива тези части, а след това и цялото тяло."

Теорията се основава на възможността за увреждане или изменение на ДНК през целия ни живот:

"В клетките протичат постоянни увреждания на ДНК. Много от тези увреждания се възстановяват от организма, някои обаче е невъзможно да се направят... В резултат се образува генетична мутация, допринасяща за стареенето. Тя кара клетките да съхнат и да прекратяват своето функциониране. Ако говорим конкретно, уврежданията на митохондриалната ДНК могат да доведат до дисфункция, където резултатът на стареенето предизвиква увреждане на генетичната цялост на клетката."

Увреждане на клетките, включително на яйцеклетките, е възможно да се предизвика от разнообразни фактори. Някои от тях са: липса на достатъчно кислород в организма вследствие на анемия или друг болестен процес, кумулирани в тялото токсични за клетките вещества, включително свободни радикали, нарушен метаболизъм, налични вируси, бактерии, гъби в организма и др. При често дразнене или процес на възпаление се наблюдава процес на дисплазия - промяна на формата, размерите и организацията на клетките. Животът на различните клетъчни видове е с нееднаква продължителност. Независимо от това, всички клетки остаряват и умират. Процесът на клетъчно остаряване се дължи на метаболитни, хормонални, генетични, имунологични и други въздействия. Редица вещества могат да ускорят процеса на стареене ( UV лъчи, рентгенови лъчи, токсини, химикали, пестициди и т.н.). Дегенеративните промени в ядрото на клетката водят до смърт.

От биопсии, направени на жени в напреднала репродуктивна възраст - над 43 години, неоспоримо е доказано, че над 98% от яйцеклетките им са генетично абнормални, тоест те са носители на генетичен (хромозомен) дефект и нямат потенциал да доведат до успешна бременност и раждане на живо и здраво дете. Това обяснява рисковете при постигане на бременност при жени над 43 години. Дори една жена да постигне бременност с нейни яйцеклетки над 43 годишна възраст, рискът от аборт, както и вероятността за развитие на генетично абнормална бременност, надвишава 95%.

« Обратно