МЦ Радост

0888400800

"Познах добро и зло, грях и добродетел, правда и неправда. Съдих и ме съдиха. Минах през раждане и смърт, радост и мъка, рай и ад. И накрая разбрах, че аз съм във всичко и всичко е в мен."

Ажрат Инайат Хан

Безплодие при жената

Вижте повече

IMSI оплождане

Вижте повече

Безплодие при мъжа

Вижте повече

Психологическа подкрепа

Вижте повече

Криоконсервацията (замразяването) е метод на съхранение на тъкани и клетки за продължителен период от време в течен азот при температура от минус 196° С.
Съхранението на сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони чрез криоконсервация често е неразделна част от асистираната репродукция. Приложението на криоконсервацията на генетичен материал се увеличава прогресивно. В някои случаи то е препоръчително, докато в други е с ключово значение за резултата от ин витро процедурата. От важно значение е обстоятелството, че преживяемостта на замразените репродуктивни клетки или ембриони не зависи от периода на съхранение, а от това дали замразяването е извършено прецизно и дали съхранението се извършва правилно.

Съществуват различни методи на замразяване репродуктивни клетки и ембриони. Това са:

В МЦРМ „Нова Радост” се прилага витрификация при замразяването на сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони. При размразяване на сперматозоиди/яйцеклетки/ембриони, замразени чрез витрификация, се постига над 85% преживяемост.

Замразяване и съхранение на сперматозоиди

Замразяването на сперматозоиди е техника, даваща много добри резултати при съхранението на мъжкия репродуктивен материал. В МЦРМ „Нова Радост” след всяко замразяване на сперматозоиди се осъществява качествен контрол на замразената проба – минимално количество от нея се размразява на следващия ден от замразяването и се прави експертиза, за да се определи преживяемостта на цялата семенна проба. Така става известно колко ще бъдат преживeлите сперматозоиди след размразяването, които биха могли да се използват при провеждане на ин витро процедура.

Замразяването и съхранението на сперматозоиди се прилага при следните случаи:

  • При пациенти с установено туморно заболяване и предстояща лъчетерапия или химиотерапия – тези лечения биха могли да доведат до сериозни нарушения в сперматогенезaта.
  • При пациенти, на които им предстои оперативна интервенция в областта на половата система.
  • При пациенти, на които се извършва ин витро процедура, но на партньора се налага отсъствие в деня, когато са необходими сперматозоидите.
  • При пациенти, при които се наблюдават затруднения при отделянето на семенна течност. В такива случаи е необходимо предварително замразяване на сперматозоиди, тъй като в деня, когато те са необходими, е възможно стресът и притеснението да окажат негативно влияние.
  • При азооспермия (липса на сперматозоиди в еякулата). В определени случаи сперматозоиди се откриват в епидидима (мястото над тестиса, където съзряват сперматoзоидите) или в тестиса. В тези случаи се прилагат методите PESA/TESA (оперативна екстракция на сперматозоиди). Тези манипулации се извършват предварително, а откритите сперматозоиди се замразяват и съхраняват до деня, в който ще се използват за ICSI оплождане на яйцеклетките на партньорката.
  • При даряване на сперматозоиди за донорско-реципиентската програма на МЦРМ „Нова Радост”.

Замразяване и съхранение на яйцеклетки

Замразяване и съхранение на яйцеклетки се препоръчва при следните индикации:

  • Преди провеждане на лъчелечение или химиотерапия при жената, тъй като те биха могли да доведат до загуба на яйчниковата функция;
  • Бързо изчерпващ се яйчников резерв при жената;
  • При жени, които искат да отложат майчинството за по-късен етап от живота си.

Замразяване и съхранение на ембриони

Наредбата за Асистирана репродукция в България определя максималния брой ембриони, които могат да бъдат върнати на ембриотрансфер при една ин витро процедура. В зависимост от индивидуалните особености на пациентската двойка съществуват случаи, при които са налице повече от определените в Наредба №28 за дейности по асистирана репродукция брой ембриони с добро качество. В такива случаи на пациентите се предоставя избор между това те да бъдат унищожени или да бъдат замразени, като и в двата случая желанието на пациентите се декларира с подписано информирано съгласие. Замразяването на ембриони и тяхното съхранение осигурява възможност те да бъдат използвани след определен период от време. Ако при ин витро процедурата не е постигната бременност, те могат да бъдат размразени и трансферирани в жената няколко месеца след неуспешния опит. Предимството в този случай е, че в жената не преминава процедура по нова яйчникова стимулация, а само подготовка на ендометриума за бъдещия ембриотрансфер. В случаите, когато е постигната бременност, но жената има замразени ембриони, тя може да пожелае да ги използва след няколко години, когато желае отново да постигне забременяване.

В МЦРМ „Нова Радост” максималният период за съхранение на сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони е до 5 години. Има случаи, при които характеристиките на жената не позволяват да се извърши ембриотрансфер в настоящия цикъл (липса на достатъчна имплантационна дебелина на лигавицата на матката, поява на полип в матката по време на контролирана овариална стимулация, хиперстимулационен синдром, наличие на генитално кървене и др.). В такива случаи се налага замразяване на всички ембриони на партньорската двойка и осъществяване на трансфер при подходящи за това условия.