МЦ Радост

0888400800

"Няма защо да бързаш. Просто тръгни навреме."

Неизвестен автор

Фактори, обуславящи инфертилитет при мъжа

Вижте повече

Спермални показатели

Вижте повече

Замразяване и съхранение на сперматозоиди

Вижте повече

Варикоцеле

Вижте повече

Паротит /заушка/

Вижте повече

Хипогонадизъм и крипторхизъм

Вижте повече

Селекция на качествени сперматозоиди

Вижте повече

Спермограма

Семенната течност за анализ е необходимо да се отдаде чрез мастурбация в стерилен контейнер, който може да бъде закупен от аптека или предоставен от Андрологична лаборатория в Медицински център за репродуктивна медицина „Нова Радост”. Ние препоръчваме отделянето на материал да стане на място в Центъра, където има специално оборудвано помещение. По този начин се гарантират най-добри условия за анализа (оптимална температура и стерилност на пробата). В контейнера трябва да попадне цялото количество отделена семенна течност, която да бъде изследвана в рамките на един час от отдаването.

За провеждане на спермограма с коректни и достоверни резултати е задължително семенната проба от мъжа да се отдаде при наличие на: сексуално въздържание между 2 и 5 дни; въздържание от прием на алкохол в рамките на 7 дни преди изследването. В случай, че наскоро е прекарана настинка с висока температура или са приемани антибиотици, е необходимо да се изчака поне един месец, преди да се направи изследването.

Презервативи, закупени в аптека, не могат да се използват за събиране на семенен материал за изследване, тъй като те съдържат спермицидни вещества (вещества, които убиват сперматозоидите).

Една семенна проба достатъчна ли е за провеждане на спермограма?

Сперматогенезата се променя на всеки три месеца и затова се препоръчва повторение на спермалния анализ с цел потвърждаване на диагнозата.

Ако спермограмата ми е добра, това означава ли, че сперматозоидите ми са с висока оплодителна способност?

Не. Спермограмата дава информация относно това дали еякулационните параметри следват нормите, зададени от Световната здравна организация (СЗО).

Термини:

Азооспермия – Липса на сперматозоиди в семенната течност. Причините за азооспермия е възможно да се дължат на тотална липса на сперматозоиди в тестиса или на обструкция (запушване) на семенните каналчета, която блокира отделянето им при еякулация.

Олигозооспермия – концентрацията на сперматозоиди е под 15 млн./мл или под 39 млн. в целия еякулат. Съществуват различни степени на олигозооспермия. Понякога олигозооспермията не може да бъде повлияна, но в повечето случаи спермалната концентрация може да се подобри вследствие на терапия с подходящи медикаменти. Причини за олигозооспермията могат да бъдат промени, настъпили в сперматогенезата, или обструкция в семенните каналчета.

Астенозооспермия – висок процент сперматозоиди с ниска подвижност (под 32% според критериите на СЗО). Това е най-често срещаният проблем, свързан с мъжкия фертилитет.

Тератозооспермия – висок процент морфологично увредени сперматозоиди. Обикновено се дължи на дефекти в структурата на сперматозоидите и на тяхната слаба подвижност.

Нормозооспермия – диагностицира се тогава, когато параметрите на спермограмата отговарят изцяло на критериите за норма, зададени от СЗО.

ДНК фрагментация на сперматозоиди

ДНК фрагментацията представлява разкъсване на двойноверижната молекула на ДНК на сперматозоида. Колкото по-накъсана е молекулата на ДНК, толкова по-малка ще е целостта на генетичния материал, а с това и възможността за износване на евентуална бременност при партньорката на мъжа с този проблем.

Възможно ли е целостта на ДНК молекулата да бъде възстановена?
Понякога, след оплождане, яйцеклетката може да възстанови нарушенията в целостта на ДНК молекулата на сперматозоида, който я е оплодил. Това зависи от следните фактори:
1. Типа на ДНК лезията (разкъсването).

2. Процент увредена ДНК в сперматозоида.

3. Качеството на яйцеклетката, което е пряко свързано с възрастта на пациентката.

При един и същ пациент е възможно да съществува разлика в процента сперматозоиди с фрагментирана ДНК при изследване на различни проби, тъй като ДНК фрагментацията се повлиява от редица външни фактори, например употреба на алкохол в последните 7 дни преди провеждане на изследването, прием на антибиотици, тютюнопушене, стрес, продължително заседяване, шофиране и др.

Съществува ли лечение?

Според научни изследвания и проучвания лечението с антиоксиданти значително може да редуцира процента на сперматозоидите с фрагментирана ДНК. Въпреки това невинаги фрагментацията на ДНК молекулата се повлиява от медикаменти, особено ако е причинена от токсични фактори и висока температура; при наличие на тези фактори се активират определени ензими – семенна ендонуклеаза и каспази. Тези ензими предизвикват апоптоза (програмирана клетъчна смърт) при сперматозоидите. В тези случаи се прилагат хирургични методи за извличане на сперматозоиди от тестиса или епидидима (ТЕSA/PESA), тъй като е установено, че сперматозоидите там са с по-нисък процент увредена ДНК.

Възможно ли е чрез спермограма да се установи наличието на ДНК фрагментация?

Не. Спермограмата изследва други параметри на семенната проба, като: спермална концентрация, подвижност и морфология, но не изследва генетичния материал. За да се установи наличието на ДНК фрагментация, е необходимо да се направи т.нар. тест за ДНК фрагметация на сперматозоидите.

Какво причинява увреждане на ДНК молекулата на сперматозоидите?
Има различни фактори, които причиняват разрушаване на веригата на ДНК в сперматозоида:

1. Вътрешни фактори – образуването на сперматозоиди се извършва в семиниферните каналчета на тестиса и понякога сперматозоидите и техните клетки – предшественици, претърпяват увреждания на генетично ниво, които се проявяват в разкъсване на ДНК молекулата. Тези увредени сперматозоиди се селектират и унищожават на клетъчно ниво, но при възникване на грешки в този механизъм, сперматозоиди с фрагментирана ДНК попадат в еякулата. Освен това, сперматозоидите преминават процес на узряване в епидидима. Този процес включва „пакетиране“ на нуклеарния хроматин и придобиване на съответна подвижност на сперматозоида. Ако този процес не се извърши правилно, могат да се появят лезии в семенната ДНК.

2. Външни фактори: увреждания, причинени от лъчетерапия или химиотерапия; варикоцеле; прекарана настинка или инфекция с висока температура; излагане на високи температури на работното място или чести посещения на сауна и парна баня; остри и хронични възпалителни заболявания; пост-тестикуларен оксидативен стрес;

Пост-тестикуларен оксидативен стрес: по време на транспортирането на сперматозоидите през епидидима е възможно да се получи фрагментиране на ДНК. Това се дължи на образуването на свободни радикали от епителните клетки на епидидима или незрелите клетки на сперматогенезата, които директно увреждат генетичния материал на сперматозоидите. В допълнение, активирането на каспазите и спермалната ендонуклеаза вследствие на токсични фактори и висока температура също предизвикват повишаване на процента сперматозоиди с фрагментирана ДНК.

Тест за ДНК фрагментация на сперматозоидите е препоръчителен при следните случаи:
1. Идиопатичен инфертилитет (с неизяснени причини);

2. След повтарящи се неуспехи при ин витро процедури;

3. Случаи, при които се наблюдава лошо качество на ембрионите;

4. При пациенти, прекарали често повтарящи се аборти;

5. Варикоцеле;

6. Мъже над 45 годишна възраст;

7. При замразена семенна проба /при замразяване на сперматозоидите се регистрира несигнификантно покачване на процента сперматозоиди с фрагментирана ДНК/;

8. Настинка или инфекциозно заболяване, регистрирано през последните три месеца преди провеждане на процедура по асистирана репродукция;