МЦ Радост

0888400800

"Най-скъпи са ни подаръците, чиято ценност се съдържа в самите дарители."

Овидий

Андрологична лаборатория

Вижте повече

Замразяване

Вижте повече

Психологическа подкрепа

Вижте повече

Даряването на сперматозоиди или яйцеклетки е безценен и изключително благороден жест да помогнете на много хора с репродуктивни проблеми да сбъднат съкровеното си желание за дете.

Даряването на сперматозоиди или на яйцеклетки е сериозна и отговорна процедура. Участието Ви в Донорската програма в МЦРМ „Нова Радост” изисква Вие да сте наясно с желанието си да станете донор, както и с отговорностите, които съпътстват това. Съгласно законодателството на Р България даряването на сперматозоиди и яйцеклетки е напълно анонимен и безвъзмезден акт. МЦРМ "Нова Радост" поема разходите на донорите за причинени неудобства, отсъствие от работа, специфични пропуснати ползи, транспортни разходи и т.н. Ние Ви гаранитираме анонимност и дискретност, висококвалифицирано медицинско и административно обслужване, коректност.

МЦРМ „Нова Радост“ разполага със спермална банка, където има висококачествени проби на донори с нормални генетични изследвания, широк набор от фенотипни характеристики, което улеснява пациентите в избора на проба с предпочитан от тях фенотип. Донорите са тествани за трансмисивни заболявания: HIV (СПИН), Хепатит В (HBsAg; Anti-HBc), Хепатит С (Anti-HCV-Ab или Anti-HCV Ag/Ab), Сифилис (Wasserman), Хламидия (Chlamydia trachomatis). Всички донорски проби са с висок оплодителен потенциал и напълно отговарят на изискванията на Наредба №28 на Министерство на здравеопазването и на Медицински стандарт „Асистирана репродукция” в Р България.

За повече информация относно Донорската програма в МЦРМ „Нова Радост” се свържете директно с нас.

Донорски яйцеклетки

Ин витро процедурите с донорски яйцеклетки са с най-висок процент успеваемост (над 85%). Ние можем да подсигурим донорки на яйцеклетки с широк набор от фенотипни характеристики. Нашите донорки са млади жени с нормални генетични изследвания, които са клинично и психически здрави и имат желание да помогнат на други жени в борбата им за най-съкровеното в семейството – раждането на здраво дете.

На реципиентката ще бъде дадена информация за някои от фенотипните характеристики на донорката, но съгласно законите в Р България самоличността на донорката няма да бъде разкрита. На донорката също не се предоставя информация относно жената-реципиент, нито относно самоличността на децата, които ще се родят след провеждане на ин витро процедура с дарените яйцеклетки.

Съгласно законодателството на Р България даряването на яйцеклетки е доброволен и безвъзмезден акт, но МЦРМ "Нова Радост" поема разходите на донорката, свързани с: ползване на транспорт, причиняване на временна неработоспособност, болка или дискомфорт, специфични пропуснати ползи (загуба на време, на дневни приходи) и др.

Как да стана донор на яйцеклетки в МЦРМ „Нова Радост”

Яйцеклетки могат да бъдат дарени от всяка пълнолетна жена, която не страда от наследствено хронично заболяване, не е поставена под запрещение, отговаря на критериите за подбор на яйцеклетки според законите в Р България и е дала писмено информирано съгласие за провеждане на тази процедура.

Ако желаете да станете донор на яйцеклетки в МЦРМ „Нова Радост”, е необходимо да се свържете с нас, за да си определите час за среща с акушер-гинеколог, специалист по репродуктивна медицина. Необходимо е да отговаряте на следните условия:

 • да сте на възраст от 18 до 34 години при неродствено даряване и от 18 до 38 години при родствено даряване;
 • да имате поне едно живородено дете;
 • да отговаряте на всички медицински и правни изисквания за даряване на яйцеклетки;

При първото Ви посещение в клиниката ще бъдете информирана за рисковете, които поемате, ще преминете през първоначален гинекологичен преглед и ще Ви бъде проведено интервю. Физическото и психическото Ви здраве ще бъде проверено и установено с протокол от комисия, като за тази цел е възможно да се наложи да посетите друг медицински център за извършване на експертизата.
Преди процедурата по даряване на яйцеклетки Вие ще трябва да попълните информирано съгласие, заверено от нотариус.

За повече информация относно Донорската програма в МЦРМ „Нова Радост” се свържете директно с нас.

Как да стана донор на сперматозоиди в МЦРМ „Нова Радост”?

Ако желаете да станете донор на сперматозоиди в МЦРМ „Нова Радост”, моля, свържете се с нас, за да Ви насрочим час за среща с уролог или със специалист андролог. Необходимо е да отговаряте на следните условия:

 • Да сте на възраст между 18 и 35 години;
 • Да не страдате от хронични и наследствени заболявания;
 • Да не сте поставен под запрещение;
 • Да имате добри спермални показатели;

Преди да дарите сперматозоиди, Вие ще преминете през определен набор от задължителни изследвания. Одобрените за донор на сперматозоиди кандидати подписват писмено информирано съгласие за даряване на сперматозоиди. Всеки донор има възможност да оттегли съгласието си за донорство по всяко време преди семенната му проба да бъде използвана за целите на асистираната репродукция. Даряването на сперматозоиди е напълно анонимно, Вие не носите никаква финансова или правна отговорност за родените от Вашите сперматозоиди деца:

 • Няма да сте легален баща на роденото дете;
 • Няма да имате никакви правни задължения към роденото дете;
 • Няма да фигурирате в акта за раждане на детето;
 • Няма да се изисква от Вас да подпомагате финансово детето;
 • Семейството, което използва Вашите сперматозоиди, няма да има достъп до никаква информация, свързана с Вас;
 • Вие няма да имате достъп до никаква информация относно реципиентите на Вашия генетичен материал.

Даряването на сперматозоиди в МЦРМ „Нова Радост” е доброволно и безвъзмездно, но клиниката поема разходите на донора, свързани с: ползване на транспорт; причиняване на временна неработоспособност, болка или дискомфорт; специфични пропуснати ползи (загуба на време, на дневни приходи) и др.

Вашите отговорности като донор на сперматозоиди:

1. Вие ще трябва да посетите клиниката между 3 и 8 пъти с цел отдаване на материал.

2. При всяко посещение Вие трябва да спазвате въздържание от отделяне на семенна течност не по-малко от два и не повече от пет дни. Отдадената семенна проба в клиниката се замразява за период от шест месеца. При всяко даряване на проба донорът подписва информирано съгласие за доброволно участие в донорската програма към МЦРМ „Нова Радост”. С подписването на информираното съгласие донорът поема отговорност да се яви в МЦРМ „Нова Радост” след изтичането на шест-месечния карантинен срок, за да бъде повторно изследван за инфекциозни причинители.