МЦ Радост

0888400800

"Когато промениш начина, по който гледаш на нещата, нещата, които гледаш, се променят!"

Д-р Уейн Дайър

Видове изследвания

Вижте повече

Основна мисия на сектор "Клинична лаборатория"

Основната мисия на cектор „Клинична лаборатория” в МЦРМ „Нова Радост” е да осигури на нашите пациенти високо качество на изследване и обслужване, прецизност и достъпност на информацията. В рамките на нашата компетентност ще отговорим на въпроси, свързани с провеждането и приложението на фундаментални и специфични лабораторни изследвания.

Създадената организация на лабораторна дейност гарантира високо качество на провежданите изследвания посредством високата степен на автоматизация на процеса на регистрация на постъпващите материали за работа, съхранението и получаването на резултатите. Убедени сме, че сектор „Клинична лаборатория” в МЦРМ „Нова Радост” ще удовлетвори във висша степен Вашите изисквания за прецизно и качествено професионално изследване.

Ние извършваме качествени и количествени лабораторни изследвания в следните области:

 • Хормонални изследвания
 • Хематология и имунохематология
 • Биохимия
 • Туморни маркери
 • Вирусология
 • Анализ на урина
 • Генетични изследвания


За максимално улеснение на нашите пациенти предлагаме възможности за проверка и получаване на резултатите:

 • На място в МЦРМ „Нова Радост” гр. Варна – сектор „Клинична лаборатория” или при лекаря, назначил съответните изследвания;
 • Получаване на резултатите по e-mail или традиционната поща;
 • Директно в страницата на МЦРМ „Нова Радост” с уникално ID и парола.


Нашите приоритети са:

 • Подържане на висококвалифициран екип от професионалисти, модерно технологично оборудване, коректни и прецизни резултати;
 • Подържане и закупуване на модерно и качествено оборудване в съответствие с европейските и световни стандарти;
 • Въведените външен и вътрешен контрол на качеството да гарантират точност и коректност на резултатите от изследванията;
 • Всички тестове да подлежат на проверка от нашия екип съобразно стандартни оперативни процедури и СУК в съответствие с приетите вътрешни стандарти;
 • Предоставяне на подробни указания относно провеждане на изследвания, които препоръчваме на пациентите ни. Това е необходима предпоставка за получаване на достоверни и точни резултати.

Указания за извършване на кръвни изследвания

 • Пълна кръвна картина – изследването се провежда сутрин на гладно в часовете между 08.00 ч. и 10.00 ч., като е желателно да се избягва прием на храна, кафе, вода, чай и т.н.
 • Глюкоза /кръвна захар/ – изследването се провежда сутрин на гладно в часовете между 08.00 ч. и 10.00 ч., като е желателно да се избягва прием на кафе, вода, чай и т.н.
 • Кръвно-захарен профил – изследването се провежда сутрин на гладно в часовете между 08.00 ч. и 10.00 ч., като задължително се избягва прием и на кафе, вода, чай и т.н. Изследването се провежда по схема, която е препоръчана от лекуващия лекар. Преди провеждането на това изследване пациентът не бива да спира лечението си, не бива да пази диета или да променя хигиенно-хранителния режим.
 • Липиден профил /холестеролов статус/ – изследването се провежда сутрин на гладно след 12 часа преустановен прием на храна /например от 20.00 ч. до 08.00 ч./. 2-3 дни преди провеждането на изследването пациентът преустановява приема на храни, съдържащи мазнини. Ако пациентът е на терапия, включваща медикаменти, които повлияват мастния метаболизъм, техният прием трябва да се преустанови за срок от 2 седмици преди изследването.
 • Електролити и олигоелементи – изследването се провежда минимум 10 дни след прекратяването приема на препарати, които ги съдържат, включително и мултивитамини-особено при определяне на желязо и магнезий.
 • Тиреоидни хормони /хормони на щитовидната жлеза/ – изследването се провежда сутрин без прием на кафе и други съдържащи кофеин субстанции, без прием на хранителни добавки, без прием на стимулиращи медикаменти и без тютюнопушене.
 • Репродуктивни /полови/ хормони – изследването се провежда сутрин по схема в зависимост от фазата на менструалния цикъл при жената /лутеална, фоликулна, овулаторна/, като пациентките следва да не са приемали хормонални препарати преди вземането на кръв за изследване.
 • Урина /общо химично изследване и седимент/ – след щателен тоалет на гениталиите пациентът дава средна порция урина от първа сутрешна урина, която се събира в стерилни съдове.
 • Стерилна урина – анализът се извършва задължително от първа сутрешна урина, която се отделя в специален стерилен контейнер /взема се от лабораторията или се закупува от аптека/.
 • Креатининов клирънс, микроалбуминурия в 24-часова урина – събирането на урина започва сутрин в интервала между 06.30 ч. и 07.00 ч. Първата порция урина не е необходима за изследването и поради това се изхвърля. Всяка следваща порция урина се събира в химически чист съд, удобен за измерване на количеството урина. След всяко прибавяне на урина съдът се разклаща добре. Съхранява се на хладно и защитено от пряко слънчева светлина място. Последното уриниране трябва да бъде на следващия ден в същия час, в който е стартирало събирането на пробата. Измерва се диурезата /количеството урина, която е отделена за 24 часа/. Урината се размесва добре и приблизително около 50 мл от нея се занася в лабораторията за анализ. Задължително се отбелязва количеството диуреза в милилитри.
 • Туморни маркери – това са специфични вещества, които се генерират в човешкия организъм в отговор на определен туморен растеж. Те могат да се изследват в кръв, урина или туморна тъкан. Определени туморни маркери са специфични за дадено неопластично /раково/ заболяване, докато други могат да се детерминират при различни канцерозни заболявания, както и при комплекс от различни неракови заболявания. Резултатите от изследването на туморни маркери се интерпретират в контекста на всички изследвания и са елемент от цялостното диагностично уточняване, тъй като сами по себе си те не могат да поставят диагноза „неопластично заболяване”. Окончателна диагноза се поставя след хистологично изследване на туморната маса. Категорично е доказано, че повишените нива на туморните маркери не поставят диагноза рак.