МЦ Радост

0888400800

"Единственото по-велико нещо от силата на ума е куражът на сърцето."

Джон Наш

Диагностичната лаборатория към МЦРМ "НОВА РАДОСТ" разполага със съвременна апаратура на водещи фирми в лабораторната медицина и диагностика. Диапазона на показателите, които се изработват, е широк - хематологични, хемостазни, биохимични, хормонални и вирусологични изследвания, високоспециализирани антитела и имунологични маркери. Те са необходими за диагностиката, контрола, лечението и наблюдението на пациенти с проблеми в репродукцията.

Ще Ви посрещне усмихнат и отзивчив персонал, спазващ всички правила на добрата лабораторна практика и изисквания на стандарта по клинична лаборатория.

Лабораторията на МЦРМ "Нова Радост" е участник във всички цикли на външен лабораторен контрол и разполага със съответните сертификати, гарантиращи качеството и надежността на изследванията.

За дейността на лабораторията отговарят Д-р С. Миткова и Д-р М. Йорданова, медицински лаборанти А. Андреева и С. Пенева - специалисти с дългогодишен опит и знания в областта на лабораторната медицина.

За Ваше улеснение е разработена програма за on-line проверка на резултатите, както и връзка за контакт с нашите специалисти за въпроси и отговори.