МЦ Радост

0888400800

"Радвай се на този миг. Този миг е твоят живот."

Омар Хаям

ЧХГ - Тест за бременност

Кръвен тест за бременност - β – hCG тест

Най-надеждният тест за доказване на бременност е кръвният тест, с който се изследва концентрацията на β-hCG (човешки хорионгонадотропин – ЧХГ) в кръвта на жената и е индикатор за наличие на бременност. ЧХГ се произвежда от трофобластните клетки, които подхранват ембриона. Това означава, че, ако ЧХГ тестът e отрицателен, вие не сте бременна (мъжете винаги имат негативен ЧХГ резултат). Съвременните уринни тестове за бременност използват технологията на моноклоналните антитела. Те могат да открият бременност най-рано след 1-2 дни закъснение на менструалния цикъл (нивата на ЧХГ в кръвта са около 50 до 100 mIU/ml). Ползата от тези тестове е, че те са по-евтини и могат да бъдат направени в домашни условия от пациентката. Инструкциите трябва да се спазват внимателно и грешките в разчитането на резултатите не са рядкост. Тези грешки могат да се появят, ако урината е твърде разредена, ако при провеждане на теста не са спазени точните инструкции или ако има налична инфекция на пикочните пътища. Препоръчително е уринен тест за бременност да се прави на първа сутрешна концентрирана урина.

Oсновното предимство на кръвните тестове за доказване наличието на бременност е фактът, че те измерват действителното равнище на ЧХГ. Проследяването на серумната концентрацията на ЧХГ в кръвта на майката е с много полезна информативна и диагностична стойност.

Не трябва ли бременността да започне от деня на имплантацията след ембриотрансфер при ин витро процедура?

Да, бременността реално започва от деня на ембриотрансфер при провеждане на ин витро процедура, но за начало на бременност се определя първия ден на последната редовна менструация. Нарича се менструална възраст и е с около 2 седмици повече от гестационната възраст, считано от деня на овулацията (или датата на събиране на яйцеклетките (фоликулната пункция) при ин витро процедура). Нивата на ЧХГ около 14-я ден след овулацията обикновено са около 100 mIU/ml или повече. Докато еднократното измерване нивата на ЧХГ осигурява полезна информация, серийните измервания са много по-полезни. Нивата на ЧХГ трябва да се удвояват на всеки 48-72 часа при нормална бременност. Ако нивата не се удвоят, това предполага, че има проблем с бременността. Възможностите включват нежизнеспособна вътрематочна бременност, която ще доведе до спонтанен аборт, или извънматочна бременност. Ако нивото на ЧХГ е повече от 1000 mIU/ml и акушер-гинекологът не може да визуализира плоден сак в маточната кухина с вагинално ултразвуково изследване, то тогава е възможно бременността да е ектопична (извънматочна). За да получите максимална информация от нивото на ЧХГ, запомнете, че резултатът трябва да бъде интерпретиран заедно с резултатите от ехографското изследване. Надежден знак за нормална бременност е фактът, че нивата на ЧХГ се увеличават бързо. Обикновено лекарите правят две изследвания на ЧХГ през няколко дни, за да се определи жизнеспособността на бременността. Нарастващото ниво на ЧХГ е индикатор за нормално развитие на бременността.

Дни след овулацията

Средни стойности ЧХГ mIU/ml

Минимум-Максимум mIU/ml

14

48

17 – 119

15

59

17 – 147

16

95

33 – 223

17

132

17 – 429

18

292

70 – 758

19

303

111 – 514

20

522

135 – 1,690

21

1,061

324 – 4,130

22

1,287

185 – 3,279

23

2,034

506 – 4,660

24

2,637

540 – 10,000

Проблеми с ЧХГ тестовете могат да възникнат, ако по-рано са Ви били поставяни инжекции ЧХГ (Прегнил/Овитрел).

Има бременности, при които кръвният тест за бременност е положителен, нивата на ЧХГ се повишават, но са все още ниски и бременност не се доказва с ехографско изследване. Недостатък на кръвния тест за бременност е, че положителните нива на ЧХГ не предоставят информация за местоположението на бременността, която може да бъде и извънматочна. По време на много ранна бременност нивата на ЧХГ са единствения начин за наблюдение на бременността. Запомнете, че ЧХГ се произвежда от плацентата, не от ембриона. Това означава, че нивата му могат да продължат да се увеличават, дори ако имате нежизненоспособна бременност (като кухо яйце или мисед аборт). След седмата седмица на бременността нивата на ЧХГ са от малка полза за мониторирането на нормална бременност. След този период ехографските изследвания са много по-полезни, защото позволяват директно да се визуализира фетус (плод).

Нямам цикъл, а ЧХГ теста ми е отрицателен. Какво означава това?

Причината, поради която нямате цикъл, най-вероятно е липса на овулация, ако при Вас не е настъпила преждевременна менопауза. Състоянието се нарича ановулация. Лекуващият Ви лекар може да предизвика появата на менструален цикъл, като Ви предпише подходящи медикаменти в зависимост от етиологичния фактор, довел до липса на менструация.

Много АРТ специалисти манипулират нивата на ЧХГ!

Много лекари, занимаващи се с ин витро, са креативни и манипулират резултатите от ЧХГ, като ги интерпретират като положителни, за да увеличат нивата си на успех.

Как те заблуждават пациентите си?

За лекарите е много лесно да “изиграят системата” и тъжната истина е, че някои го правят наистина. За това е важно пациентите да бъдат много добре информирани как се диагностицира една бременност с β-hCG тест.

« Обратно