МЦ Радост

0888400800

"Радостта не е в нещата, тя е в нас."

Ричард Вагнер

Ембриолепило (Embryoglue)

Ембриолепилото е среда, която се използва единствено и само за трансфер на ембриони и е единственият съществуващ продукт, който доказано повишава шансовете за имплантация на ембрионите. В тази среда, освен необходимите хранителни вещества за ембриона, има и хиалуронова киселина във висока концентрация, както и рекомбинантен човешки албумин. Научно е доказано, че единствената молекула, която има установен положителен ефект върху имплантацията, е хиалуроновата киселина. Ембриолепилото може да се използва за трансфер на ембриони във всички стадии, включително и стадий бластоцист, след assisted hatching (асистирано излюпване), биопсия или криоконсервация.

Как действа Ембриолепилото?

Ембриолепилото притежава всички компоненти, необходими за оптималното развитие на ембриона. Най-важната съставка на средата е високата концентрация на хиалуронова киселина, която значително повишава шансовете за имплантация на ембриона. Хилауроновата киселина е глюкозаминогликан, който в най-голямо количество от всички глюкозаминогликани присъства във фоликула, маточните тръби и течностите в матката. Физиологичната концентрация на киселината в тези флуиди прави средата с повишен вискозитет. Производството на хиалуронова киселина се покачва драстично в момента, в който започва имплантацията и на следващия ден вече намалява до основните си нива, което показва, че тя играе важна роля в имплантационния процес. Останалите видове глюкозамини не е доказано да имат съществено значение.

Основните роли на хиалуроновата киселина в имплантационния процес са следните:

« Обратно