МЦ Радост

0888400800

"Ако се препънеш и паднеш, това още не означава, че си на грешния път. Изкушението да се откажеш е най-голямо точно преди победата."

Дзен мъдрост

Фактори, обуславящи инфертилитет при мъжа

Съществуват многобройни фактори, които могат да доведат до невъзможност или до сериозни трудности един мъж да стане биологичен баща. Факторите за инфертилитет при мъжа са разнообразни.

1. Физиологични причини:

Основните физиологични причини, свързани с мъжки инфертилитет, са:

2. Професионални вредности, водещи до репродуктивни проблеми при мъжете:

Професионалните вредности представляват субстанции или работни ситуации, които могат да увредят физиологичната способност на мъжа да има здрави деца. Това може да се осъществи чрез:

Професионалните вредности, свързани с професията, могат да бъдат:

Физични агенти:

Химични агенти:

Биологични агенти:

При детерминирането на даден агент като професионална вредност следва да се имат предвид определени константни величини:

3. Общи здравословни проблеми и начин на живот:

Към здравословните проблеми, които оказват влияние върху мъжкия фертилитет, спадат:

Инфертилитетът може да бъде и симптом на вродени синдроми:

4. Неизяснени причини.

Въпреки прогреса на научните познания върху мъжкия инфертилитет и високите технологии в областта на медицината съществуват и няколко процента неизяснени причини относно мъжкия инфертилитет.

« Обратно