МЦ Радост

0888400800

"Сееш мисъл и жънеш действие; сееш действие и жънеш навик; сееш навик и жънеш характер; сееш характер и жънеш съдба."

Уилям М. Текери

Фетална ехокардиография

Според данни на Световната здравна организация ежегодно по света се раждат около 1 500 000 деца с вроден порок на сърцето. Благодарение на прогресивното развитие на съвременната медицина, днес все по-нарастващ брой от тези деца оцеляват след проведено оперативно лечение и адекватна терапия.

Вродените пороци на сърцето са най-разпространената група вродени пороци във вътреутробното развитие на плода и са най-честа причина за неонатална и детска смъртност /50% от случаите по данни на EUROCAT/.

Вътреутробната /фетална/ ехокардиография е високоспециализиран, неинвазивен, безболезнен и безопасен метод за изследване на сърцето на плода с ехографски апарат с инсталирани в него високотехнологични кардиологични програми. При липсата на подобни програми в ултразвуковата апаратура този метод на изследване може да се обозначи само като УЗИ на сърцето на плода. Феталната ехокардиография предоставя на лекарите-специалисти пълно и точно описание на сърцето на плода, както и позволява да се направи оценка на сърдечните функции и да се идентифицират налични аритмии.

Как се провежда изследването фетална ехокардиография?

Бременната е в хоризонтално положение, легнала на кушетка. Чрез ултразвуков датчик детският кардиолог получава на монитор ехографско изображение на структурите на сърцето и на кръвния поток на плода и ги измерва. Резултатите се въвеждат в компютър, с помощта на който лекарят извършва прецизна интерпретация и анализ на резултатите.

Голям процент от наличните вродени заболявания на сърцето заемат пороците, тоест нарушенията в анатомичната структура на сърцето, водещи до изменения в хемодинамиката във вътреутробния период на развитие на плода или след раждане на детето. В по-малък процент от случаите се срещат кардиомиопатии, които се диференцират на: дилативни кардиомиопатии /съпроводени са с патологично уголемяване на кухините на сърцето/ и хипертрофични кардиомиопатии /при тях се констатира увеличена дебелина на стената на сърцето - хипертрофия/. Още по-рядко се срещат интракардиалните тумори, които по правило са доброкачествени. При плода могат да се констатират и ритъмни нарушения на сърдечната дейност.

Показания за провеждане на фетална ехокардиография:

1. Семейна анамнеза за вродени болести на сърдечно-съдовата система - вроден порок на сърцето и др.

2. Семейна анамнеза за родени деца с вродени заболявания на сърцето.

3. Съмнение за наличие на хромозомни аномалии на плода, на дефекти в ембрионалното развитие.

4. Бременни жени с хронични заболявания - тиреотоксикоза, захарен диабет, болести на съединителната тъкан, хронични инфекции и т.н.

5. Жени, приемали през ранните гестационни седмици на бременността антибиотици, алкохол, някои психотропни медикаменти, наркотици, токсични вещества.

6. Бременни, които са се заразили с рубеола по време на бременността.

7. Констатирани аномалии в количеството на околоплодните води по време на бременност.

8. Дебелина на вратната гънка на плода над 2,5 мм, диагностицирана при ехографски скрининг.

9. Вътреутробна хипотрофия - изоставане в темповете на развитие на плода.

10. Ритъмни нарушения в сърдечната дейност на плода.

11. Профилактика.

Оптималното време за провеждане на фетална ехокардиография е 18-та - 24-та гестационна седмица на бременността.

Какви методики се прилагат при провеждане на фетална ехокардиография?

1. Двуизмерна /2D/ техника се прилага, за да се визуализира на ехографския монитор анатомията и фактическото движение на на сърдечните структури.

2. Техниката - импулсно-вълнова доплерография, се използва за измерване и оценка на кръвния поток през сърдечните камери и клапи.

3. Цветна доплерова диаграма - това е разширена форма на ехокардиография с ефекта на доплер. Прилага се за идентифициране на посоката и характера на кръвотока на плода.

Феталната ехокардиография позволява да се диагностицират ембрионални сърдечни отклонения преди раждането на детето, които могат да наложат прекъсване на бременността по медицински показания, тъй като са несъвместими с живота или да изискат планиране на спешна оперативна интервенция непосредствено след раждане на детето.

« Обратно