МЦ Радост

0888400800

"Чашата на живота щеше да сладни непоносимо, ако в нея не капеха и малко горчиви сълзи."

Питагор

Генетични нарушения при мъжа

В етиологията на мъжкия инфертилитет е установена и немаловажната роля на генетичните нарушения. Мутациите и полиморфизмите на гените, регулиращи сперматогенезата, са в основата на идиопатичните форми на този процес. Поради тази причина генетичното консултиране е препоръчително за семейните двойки с мъжки фактор, при които клиничните и генетичните изследвания доказват генетични дефекти.
Иновативните достижения в разшифроването на ДНК информацията и идентифицирането на генетичните механизми на безплодието позволяват прогресивно развитие на методите за лечение на стерилитет в асистираната репродукция. При установен стерилитет вследствие генетични дефекти при мъжете е препоръчително да се проведе стандартен анализ на кариотипа – препоръчителен е за всички мъже с нарушена сперматогенеза, при които ще се прилага ICSI /интрацитоплазмено инжектиране на сперматозоиди/.

Изследването на кариотипа идентифицира нарушенията в половите хромозоми, които най-често се проявяват като:

За пръв път връзката между азооспермията и делециите на дългото рамо на Y-хромозомата е установена микроскопски от Tiepolo и Zuffardi през 1976 г. Тези делеции са молекулярно-генетичната основа на тежката олигозооспермия и азооспермията. Определени наследствени мутации, свързани с тежки и множествени генерализирани нарушения в здравословния статус, често предизвикват безплодие. Например:

Муковисцидозата е автозомно-рецесивно наследствено заболяване и при него е налице двустранна липса на семенни каналчета. Това е пряко свързано с невъзможност на заболелите представители на мъжкия пол да имат деца.

« Обратно