МЦ Радост

0888400800

"Имай търпение, всички неща са трудни, преди да станат лесни."

Френска мъдрост

Кога се прави трансфер на замразен ембрион?

Криоконсервацията на ембриони е метод за тяхното съхранение в дългосрочен план и се прилага поради няколко основни причини. Важна причина за подлагане на ембриони на замразяване са налични медицински противопоказания за провеждане на свеж ембриотрансфер, например: тънка лигавица на матката с дебелина под 7 мм, наличие на ексудат в маточната кухина, възможност за възникване на хиперстимулационен синдром и т.н. Друга основна причина за замразяване на ембриони е законодателно регламентирания максимален брой свежи ембриони с добро качество, които могат да се трансферират в организма на жената съобразно нейната биологична възраст. При изявено и писмено декларирано желание от страна на партньорската двойка ембрионите им също могат да се криоконсервират с цел отлагане на родителството за по-късен етап. Замразените ембриони се размразяват и се поставят чрез трансфер в маточната кухина в подходящ ден от менструалния цикъл. Този трансфер се осъществява след предшестваща подготовка на лигавицата на матката (ендометриума) за евентуалната имплантация на ембриона и последваща бременност. Тези факти са важни относно това на какъв етап на развитие са се намирали ембрионите. Ембриони, замразени на по-ранен ден от развитието им (ден 2-ри/ден 3-ти), се размразяват по-рано и се култивират до ден 5-ти, за да се селектират най-адекватно развиващите се от тях.

« Обратно