МЦ Радост

0888400800

"Незрялата любов казва: „Обичам те, защото се нуждая от теб!“; Зрялата любов казва: „Нуждая се от теб, защото те обичам!

Ерих Фром

Крипторхизъм

Крипторхизмът е най-често срещаната вродена аномалия в развитието на половите органи при мъжете. В етиологията на крипторхизма участват ендокринни и генетични фактори. За процеса на нормално спускане на тестисите в скротума е необходимо адекватно функциониране и взаимодействие в хипоталамо-хипофизарно-гонадната ос при мъжете. Ендокринните разстройства през първия триместър на бременността могат да предизвикат нарушения в развитието на гонадите в мъжките ембриони и да възпрепятстват спускането на тестисите в скротума.

Крипторхизмът се отнася към синдрома на дисгенезия на тестисите – нарушения в развитието на гонадите, които възникват под влияние на факторите на околната среда или генетични нарушения в ранните срокове на бременността. Синдромът на дисгенезия на гонадите, освен крипторхизъм, включва и хипоспадия, понижаване на фертилността, повишен риск от развитие на злокачествени тумори и дисфункция на клетките на Лайдиг.

Процесът на спускане на тестисите към скротума преминава през 2 етапа: трансабдоминален и инвагинален. Антимюлеровият хормон регулира трансабдоминалния етап на спускане на тестисите към скротума. Неспускането на тестисите в скротума може да бъде обусловено от 2 причини: хипогонадизъм и резистентност спрямо действието на андрогените.

Високият процент мъже с патология в репродуктивната система може да се обясни с повишената експозиция спрямо действието на естрогените по време на вътреутробното им развитие. Някои пестициди и химически вещества притежават естрогенна активност /ксеноестрогени/ и действат като хормонални модулатори. Естрогенните и антиандрогенните свойства на тези субстанции могат да причинят хипоспадия, крипторхизъм, понижена концентрация на сперматозоидите в еякулата и повишаване на риска от развитие на тумори на тестиса. Хирургичното лечение на това състояние е най-ефективният изпитан метод за преместване на тестисите в скротума.

При мъжете с анамнестични данни за крипторхизъм често се забелязват нарушения в спермограмата. Освен това крипторхизмът е рисков фактор за развитие на тумори на тестисите и се асоциира с микрокалцификати в тестисите и карцином in situ. Приблизително 5-10% от болните с тумор на тестисите притежават анамнестични данни за крипторхизъм. Мъжкият стерилитет при отсъствие на достоверни данни и причини за възникването му обхваща 44% от мъжете с репродуктивни проблеми.

« Обратно