МЦ Радост

0888400800

"Любовта е всичко, което имаме. Тя е единственият начин, по който можем да помогнем на друг човек."

Еразъм

Нарушения при еякулация

Патологичните нарушения в процеса на еякулация са пряко свързани с мъжкия инфертилитет. Те включват хетерогенна група заболявания, в които тясно се преплитат органични и психологични причини.

Анеякулацията представлява пълно отсъствие както на антеградна, така и на ретроградна еякулация и е следствие от нарушено отделяне на еякулата от семенните мехурчета, простатата и семепроводните каналчета в уретрата. В етиологията на анеякулацията е установена ролята на централната нервна система и токсичното влияние на определени лекарствени продукти. Като фактор за възникване на анеякулацията може да се определи и аноргазмията – невъзможност на мъжа да достигне оргазъм при полов акт.

Ретроградна еякулация представлява частична или пълна липса на антеградна еякулация в резултат на връщане на спермата в пикочния мехур през неговата шийка. Сравнително често се среща при мъжете с репродуктивни проблеми.

Астеничната еякулация се характеризира с нарушения във възбуждащата фаза на еякулацията без патологични отклонения в нейната отделителна фаза.

Преждевременна еякулация представлява неспособността да се контролира настъпването на оргазъм и еякулация кратко време след началото на половия акт. Преждевременната еякулация не оказва влияние върху фертилността на мъжа.
Лечението на стерилитета, предизвикан от нарушения в еякулацията, рядко има етиотропен характер. Обикновено при тези случаи се прилагат методите на асистирана репродукция, като се взема предвид възрастта на пациента и неговата партньорка, психологичните им проблеми, информираното им съгласие за използване на различни методи за асистирана репродукция, наличието на съпътстващи заболявания при партньорската двойка.

« Обратно