МЦ Радост

0888400800

"Това, което ни изглежда като горчиви изпитания, често са прикрити благословии."

Оскар Уайлд

Отлагане на ембриотрансфер - причини и ползи

По време на менструалния цикъл на жената серумните нива на естроген достигат своя пик непосредствено преди настъпване на овулация. Високите стойности на естроген предизвикват тригериране на овулацията, което, от своя страна, стимулира яйчниците да започнат да прозвеждат прогестерон. Прогестеронът, от своя страна, стимулира развитието на ендометриума (лигавицата на матката). Тялото на жената произвежда прогестерон в отговор на настъпилата овулация и при идеални условия ендометриумът се развива по адекватен начин така, че да осигури подходящи условия за имплантация и развитие на бъдещия ембрион. Този синхрон на хормоните в организма на жената създава най-благоприятни условия за повишена рецептивност (възприемчивост) на маточната лигавица спрямо ембриона и последващо развитие на бременност.

Десинхронизация при ин витро процедура: При стартиране на процедура по асистирана репродукция под въздействието на хормонални медикаменти яйчниците на жената се стимулират да произведат оптимален брой фоликули. По този начин серумното ниво на естроген достига много по-високи стойности в сравнение с естествения цикъл на жената и предизвиква стартиране на овариален синтез на прогестерон. В случаите, при които серумните нива на прогестерон се повишат твърде рано от планираното таймиране на фоликулната матурация, ендометриумът на жената "отговаря" с ускорен темп на развитие, за да подпомогне евентуалната имплантация на ембрион/и. Високите серумни нива на прогестерон предизвикват преждевременно "презряване" на ендометриума, а това срива вероятността за настъпване на успешна имплантация и бременност - настъпва десинхронизация в "имплантационния прозорец" - преждевременно трансформиране на ендометриума в лигавица от менструален тип и рязко намаляване на имплантационната и рецептивност от една страна, а, от друга страна, получените от ин витро процедурата и инкубирани ембриони не получават благоприятни условия за развитието си в маточната кухина. Поради това обстоятелство, пациентките, подложени на процес на контролирана овариална стимулация, приемат медикаменти за потискане синтеза на ендогенния прогестерон, но при някои пациентки, въпреки регулярния лекарствен прием, този процес не се повлиява ефективно.

Отлагането на ембриотрансфера за следващ цикъл помага да се избегне десинхронизацията. В тези случаи ембрионите се замразяват и се съхраняват в криобанка. Техниките за криоконсервация на човешки репродуктивни клетки и на ембриони се развиха прогресивно през последните години, което е от голяма полза за пациенти, при които се налага да се проведе ембриотрансфер на следващ менструален цикъл. В МЦРМ "Нова Радост" замразяваме човешки репродуктивни клетки и ембриони чрез прилагане на метода витрификация и използваме най-качествените в света среди за криоконсервация и размразяване. След като тялото на жената се възстанови от стреса на контролираната овариална стимулация и се върне към нормалния си цикъл, при подходящи условия, ембрионите се размразяват и се трансферират в матката. Тази техника наподобява естественото зачеване и води до повишаване на броя на постигнатите бременности и на ражданията на живи и здрави деца, намалява броя на спонтанните аборти.

Последните проучвания показват, че ин витро процедури с отложени заради високи серумни нива на прогестерон (над 1,5 ng/ml) ембриотрансфери значително увеличават шанса за настъпване на успешна имплантация и бременност при следващ цикъл и е неразделна част от грижата за пациентите.

« Обратно