МЦ Радост

0888400800

"За да стигнеш до извора, трябва да плуваш срещу течението".

Станислав Йежи Лец

Фонд Център за асистирана репродукция

"Медицински център за репродуктивна медицина Нова Радост" има сключен договор с Център за асистирана репродукция /ЦАР/ към Министерство на здравеопазването. Съгласно договора МЦРМ "Нова Радост" извършва асистирана репродукция на жени, които са одобрени за държавно финансово и организационно подпомагане със заповед, издадена от директора на ЦАР. Размерът на отпусканата парична сума е до 6 000,00 лв.

Как се кандидатства за финансиране от Център за асистирана репродукция?

Пациентите попълват собственоръчно комплект с документи, който включва декларации и заявление по образец. Към комплекта се добавя медицинска документация, която се подготвя от лечебното заведение. Ако сте пациенти на "Медицински център за репродуктивна медицина Нова Радост" ЕООД, може да се обърнете към екипа ни за съдействие по въпросите за Център за асистирана репродукция.

Подробна информация относно това какво финансира ЦАР, може да получите на сайта на центъра: www.car-bg.org.

« Обратно