МЦ Радост

0888400800

"Намери в живота това, което искаш, разпознай го, когато го видиш, имай щастието да го получиш и шанса да го задържиш."

Даниел Стийл

Успешно преминат одит по ISO

"Медицински център за репродуктивна медицина Нова Радост" беше оценен и одобрен за съответствие с изискванията на БДС EN ISO 9001:2015. Това е поредно доказателство за успешното функциониране на една безкомпромисно работеща и резултатна система за управление на качеството в лечебното заведение. Официалният документ е издаден от международната сертифицираща организация - TUV Rheinland. Той беше връчен на екипа на клиниката на дата: 17.08.2016 г.

Сертификацията е една независима и обективна оценка на внедрените критерии за качество и стандарти в работата. Стандартът ISO 9001:2015 е "Система за управление на качеството". Тази система включва изисквания за управление, които задължават съответната институция или организация целенасочено да се съсредоточи върху изискванията на пациентите, управлението на процесите, непрекъснато усъвършенстване на дейностите чрез задоволяване на изискванията за качество, спазване на нормативните регламенти и повишаване на удовлетвореността.

Предимствата от въвеждането на ISO 9001:2015 в "МЦРМ Нова Радост" са:

1. Перманентно качество на здравните услуги;

2. Експертна грижа за пациентите;

3. Непрекъснато професионално прилагане на утвърдени качествени практики;

4. Международно признание за модела на управление на "МЦРМ Нова Радост".

Въвеждането на системата за управление на качеството обхвана вътрешно-организационната документация, която се отнася до управление на качеството в стандартните оперативни процедури по всички дейности, осъществявани в лечебното заведение. Сертификацията по ISO на "МЦРМ Нова Радост" доказа безупречно обслужване, доказан професионализъм на екипа от експерти и специалисти и качествена работа, обезпечена с високотехнологична апаратура. Екипът от професионалисти на "МЦРМ Нова Радост" осъществява своите дейности при стриктно спазване на стандартизирани оперативни процедури /SOPs/. Прецизността на работа се гарантира от въведените вътрешен и външен контрол на качеството.

Развитието на "МЦРМ Нова Радост" е в унисон с новите лечебни стандарти за добра медицинска практика съгласно общоприетата европейска тенденция. Сертификатът БДС EN ISO 9001:2015 е доказателство, че "МЦРМ Нова Радост" предлага качествено лечение и експертни грижи за пациентите. Документът е с валидност три години и беше връчен на екипа на клиниката за доказания професионализъм, безкомпромисно качество и адекватен експертен отговор на високите критерии за по-добро здраве при пациентите.

« Обратно